Marx hade rätt - kapitalism leder till monopol
I Östgöta Correspondenten idag skriver tidningen att det inte har blivit billigare att åka taxi trots avregleringen för ett antal åt sedan. En vanlig resa i Linköping mellan Centralstationen och Universitetssjukhuset kostar nästan på öret lika mycket oavsett vem man åker med.


Detta trots att det är överetablering och hur många som helst alternativa bolag eller enskilda taxiåkare att välja mellan. Tidningen konstaterar att priserna inte har sjunkigt. Eller som en representant för ett taxibolag säger - alla vaktar på alla och det går inte att köra biligare.


Samma tendens har vi sett när det gällde avregleringen av elmarknaden och ett antal andra områden. Avregleringar skapar inte konkurrans och lägre priser för konsumenterna. Dvs. att det borgerliga mantrat om kapitalismen som prispressare inte stämmer uppenbarligen.


Marknaden fungerar inte utan den verkar leda till nya monopol eller oligopol där några få bolag sätter priset. En annan sådan vara är dieselbränslet. För två år sedan kostade diesel ca 3 kronor under bensinen. Idag kostar diesel mer eller lika mycket som diesel. Ingen kan förklara varför. Diesel har inte blivet dyrare än bensin att producera eller inte ens statens skatt på diesel har ökat så det kan förklara orsaken till den dramatiska höjningen. Det kan inte finnas någon annan förklaring än att när försäljningen av dieseldrivna bilar kraftigt har ökar har oljebolagen sett sin chans att klå oss konsumenter på ytterligare vinster.


Likadant är det med bankväsendet där vi har i praktiken ett oligopol i Sverige där några få banker kontrollera hela finansmarknaden. När Odell sedan får chansen att sälja det statliga bolåneinstitutet SBAB öppnar det för en kraftig press uppåt på boräntorna. Tack vare SBAB ligger svenska bolåneräntor ca 2-3 under andra europeiska räntor.


Så allt verkar vara som Karl Marx skrev i Kapitalet en gång; Kapitalism leder till monopol, alltså den borgerliga myten om marknaden är ingen annat än en myt. VSB (Vilket skulle bevisas)!


http://www.kulturochpolitik.se/


Kommentarer
Postat av: Danne Nordling

Marx hade mestadels fel

Att det är samma priser på en marknad är inte ett tecken på kokurrensbegränsning. Kolla priserna på en torgmarknad. De är för det mesta lika höga. Men när efterfrågan ändras kommer några att sänka eller höja före andra. Däremot kan det finnas konkurrensbegränsningar på mera ofria marknader som elmarknaden.

Marx' poäng med monopol var inte i första hand att konsumenterna fick betala för mycket utan att lönerna blev för låga. Det borde han ha anfört mot det legala monopl som skråväsendet utgjorde. När detta avskaffades steg lönerna ganska omedelbart mycket kraftigt helt i strid med Marx' förusägelser. Se lönestatistik här: http://danne-nordling.blogspot.com/2008/03/friheten-frn-skrtvnget-kade-lnerna.html
/DNg

2008-04-05 @ 14:54:06
URL: http://danne-nordling.blogspot.com
Postat av: Christopher Aqurette

Trots denna marxistiska pessimism så får vanliga arbetare dubbelt så mycket för sina pengar idag som för tjugo år sedan. Köpkraften har aldrig varit starkare. Vi kan ringa mer, köpa mer mat, flyga längre, etcetera.

2008-04-05 @ 17:06:46
URL: http://www.aqurette.com/
Postat av: Nicklas Eriksson

Givetvis hade inte Marx fel. De två felen han hade var att antalet tjänstemän inte blivit mindre i den postindustriella fasen, samt meningen "ett folk kan aldrig ha fel". Det kan de visst.

Men om man ska se på det här med avregleringen av taxi så visst är det så. Alla de etablerade bolagen tar i princip på öret lika mycket här i Göteborg också. Friåkarna skiljer ut sig genom att vara - mycket dyrare!

2008-04-06 @ 02:00:56
URL: http://arbetarperspektiv.blogg.se
Postat av: Ingemar E L Göransson

Marx hade helt rätt. den s.k. konkurransen existerar inte. Taxi är ett bra exempel där nu bildas ett internationellt taxiföretag som succesivyt kommer att bli allt mer dominerande. oljeindustrin är ett annat exempel där kopplingen oljeindustrin och bildindustrin i USA har gjort allt för att inte uveckla tekniken mot nya bränslen och ny teknik. Otto-motorn är i princip exakt lika dan idag som för över 100 år sedan.

Elmarknaden är kanske det bästa exempelet på hur illa det går när man säljer ut och privatiserar och låter kapitalet självt skriva reglerna. konsumenterna blir de stora förlorarna.

Att lönerna är relativt sätt väsentligt högre idag beror enbart på arbetarnas fömåga att organisera sig. Löneläget i länder med starka eller hyfsat starka fackföreningar beror enbart på att de kan genom sina organisationer kämpa till sig högre andel av det producerade mervärdet inget annat.
en anna viktig orsak är att kunskapsmassan i sammanhället idag är större och arbetarklassen är väsentligt bättre utbilddad än för 150 år sedan.

Jag kan knappast säga att jag är imponerad av standardförsvaret för marknadsekonomins välsingelse som Danne och Christopher gör sig tolk för.

Bara för att slippa få argumentet i huvudet så eftersträvar jag inte ett sovjetekonomiskt system för det är inget annat än ett statskapitalistisk system. så var dte med det!

2008-04-06 @ 12:53:30
URL: http://ingemarsblogg.webblogg.se
Postat av: Attila

Kapitalism handlar om ägande av företag - du pratar om den fria marknaden. Det är inte samma sak.

Problemet för alla som klagar på kapitalism och den fria (halvfria) marknaden är vad man ska ersätta den med?

Det är inte så att vi har ett stort antal olika ekonomiska system att välja och vraka ifrån.

Alla förändringar av den s k fria marknaden handlar om regleringar och begränsningar. Om taxipriserna skulle regleras vore staten förmodligen tvungen att subventionera, vilket innebär att alla betalar lite mer i skatt - även de som inte åker taxi - så att du som gillar att åka taxi ska få det lite billigare.

Somliga kallar det stöld, andra gör vad som helst för att underlätta för sig själv. Detta brukar kallas egoism.

2008-04-07 @ 11:50:01
URL: http://www.attila.tecknare.se
Postat av: Ingemar E L Göransson

Attila, det var inte jag som åkte taxi utan Östgöta Correspondenten. Den fria marknaden fungerar inte det är uppenbart eftersom den leder till nya monopol, karteller eller oligopol.
Vi har sett flera exempel på detta. T.o.m. storkapitalisten Soros hävdar att marknaden måste regleras annars går det åt h-e vad det lider.
Vi ser hur den fria marknaden i USA:s finassystem har gått överstyr precis som det gjort tidigare.
Markanden måste regleras för att fungera annars leder det till precis vad Marx faktiskt pekade på.

2008-04-07 @ 12:13:30
URL: http://ingemarsblogg.webblogg.se
Postat av: Attila

Ingemar,
Det finns en övertro på politiken, att vi kan skapa en perfekt värld. Men så länge människan inte är perfekt så blir inte heller ekonomin perfekt - med eller utan regleringar.

Särskilt inom vänstern finns det mycket utopiska tankar om att man kan skapa någon slags perfektion - det kan man inte.

Den fria marknaden och kapitalismen är inte perfekt, det får vi leva med. Regleringar och ingrepp är inte heller perfekta - hur skulle de kunna vara det?

Ett exempel: Det var ju på Bush initiativ som de s k "margain loanes" drogs igång, så att fattiga skulle kunna få låna till eget boende. Mycket välvilligt, mycket vackert.

När sedan räntorna gick upp en smula - vilket de gör ibland - kunde dessa människor som lever på marginalen inte betala lånen, vilket försatte bankerna i knipa, och sen spred skulderna sig över hela världen.

Det började med ett statligt ingrepp och slutade med "den fria marknadens kris".

Skriv ett blogginlägg o hur du skulle vilja ha det istället! Det enda vi vet är att du inte gillar planekonomi á la Sovjet, men inte heller fria marknader.

2008-04-07 @ 14:43:23
URL: http://www.attila.tecknare.se
Postat av: Attila

"sub-primelån" ska det vara, och inte margain loanes -
vet inte var jag fick det ifrån.

2008-04-07 @ 15:08:02
URL: http://www.attila.tecknare.se
Postat av: J

Läste i senaste tyska Fokus att ett antal städer i Tyskland åter har kommunaliserat lokala el- och gasbolag, vilket fått till följd att priserna har sjunkit för innevånarna, och totala intäkterna stigit för kommunerna. Man måste troligen vara fanatisk marknadsliberal för att anse att privata företag skall driva verksamheter där naturliga monopol råder.

2008-04-07 @ 17:03:38
Postat av: Ingemar E L Göransson

J pekar på en intressant sak. För vem är varor och tjänster; för konsumenterna eller är de till för att ge vinster åt producenten/kapitalisten?

Om ett naturligt monopol ger lägre priser och bättre service varför inte upprätthålla naturliga monopol?

Ett sådant exempel kan vara el, vatten, och avlopp. Vem skulle få idén om att låta konkurrerarnde bolag få driva alyternativa avloppssystem? Ingen därför att det är ett naturligt monopol att bygga och underhålla avloppsystem eller hur?

Ett praktexempel på att det blir fel att avreglera naturliga monopol är elmarknaden i ett land som Sverige. Vad har det gett enbart sämre service, högre priser och totalt obegripliga elräkningar.

Den svenska modellen med en blandekonomi har faktiskt både tagit till vara positiva sidor i marknadsekonomin och reglerat dess avigsidor och brister. vad vi nu ser är dock att att marknadsliberalernas övertro på marknaden som välståndsskapare har fått för stort inflytande på politiken.

2008-04-07 @ 18:54:29
URL: http://ingemarsblogg.webblogg.se
Postat av: Attila

Ingemar,
"För vem är varor och tjänster; för konsumenterna eller är de till för att ge vinster åt producenten/kapitalisten?"

Svar: bägge. De lever i symbios. Vad vill du egentligen? Statliga företag, där politiker/tjänstemän "avläser" vad folk behöver? Det blir säkert jättebra.

J,
"Naturliga" monopol eller "kapitalistiska" monopol - vad är skillnaden? Politruker eller direktörer? De är alla människor som drivs av samma av begär efter status, makt, pengar etc. Det perfekta samhället finner ni i era reglerade drömmar.

2008-04-07 @ 19:29:38
URL: http://www.attila.tecknare.se
Postat av: Ingemar E L Göransson

Anser du Attila att markanden alltid är den bästa lösningen? I så fall anser du också att allt utom försvaret, polisen och domstolarna kan marknaden sköta. Varför finns det då inget land i världen som har annat denna modell och samtidigt haft en välfärdsutveckling som Sverige där levnadsstandarden har ökar så dramatiskt som skett här.
Varför har ex. USA hårdhänt kartelllagstiftning, varför har de flesta länder sett sig nödsagade att införa anti-trustlagstiftning och lagar mot konkurransbegränsning, varför finns det ett konkurransverk osv. om nu marknaden klarar allt detta själv.
Orsaken är givetvis att de flesta som inte har ideologiska skygglappar på sig inser att det finns brister i en ohämmad kapitalism som är till förfång för samhället och dess medborgare. Precis som Marx påstod!
Eller hur, Attila?
Jag tror inte på en ohämmad kapitalism, inte heller på en sovjetrysk statskapitalism men däremot tror jag på den avvägning som blandekonomin i Sverige har varit och i viss mån fortfarande är för det har gett bättre levnadsförhållande och en remarkabel utveckling av levnadsstandarden. för alla inte bara för de rikaste kapitalägarna.

2008-04-07 @ 20:28:48
URL: http://ingemarsblogg.webblogg.se
Postat av: Attila

I Göransson,
"...så länge människan inte är perfekt så blir inte heller ekonomin perfekt - med eller utan regleringar".

Detta skrev jag inledningsvis.

Om du är en förespråkare av blandekonomi så kan du vara lugn, både USA, Sverige och i princip alla länder tillhör denna skara.

Att hissa en jätteplansch av Marx är väl att ta i? När du i praktiken är en konservativ väktare av den rådande ordningen?

Nej, Marx förespråkade varken stat eller regleringar, hans kommunistiska lyckorike låg bortom sådana petitesser. Dagens socialister har idémässigt fastnat i proletariatets diktatur, som ju blott var ett förstadium, ett reningsbad inför det som komma skulle.

Efersom du tror på Marx profetior har du säkert koll på läget ;-)

2008-04-08 @ 00:07:30
URL: http://www.attila.tecknare.se
Postat av: Ingemar E L Göransson

Bara en parantes Attila; Karl Marx lanserade inte teorin om proletariatets diktatur - det var en uppfinning av Lenin.

Marx förespråkade heller inte regleringar av kapitalismen. Han analyserade dess mekanismer och funktionssätt. Han gav oss alltså en analysmetod för att förstå hur den fungerar. Hans uppfattning var att kapitalismen som ekonomiskt samhällsystem skulle på längre sikt bryta smman på grund av dess inre egna motsättningar. Men det skulle förutsätta att den inte utsattes för några som helst politiska regleringar eller försök till styrningar. Alltså inte den typ av politik som den blandekonomiska modellen innebär.

Jag har svårt att tro att du finner speciellt många Leninister lika lite som du har svårt att hitta andra extremister i dagens Sverige så det vore bra om du läste på lite innan du beskyllde
"socialisterna"
dvs. socialdemokrater av olika schattteringar för att vara anhängare av proletariatets diktatur.

2008-04-08 @ 06:51:29
URL: http://ingemarsblogg.webblogg.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0