Fullt stöd till fransmännens kamp mot högerns angrepp på arbetsrätten

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/8F867D7EFB8AA7BAC1257140005F9841

Det är otroligt viktigt att vi alla protesterar mot den franska högerns försök att ta bort ungdomars arbetsrättsliga skydd genom CPE-lagen.

Det är en kamp som är alla löntagares i Europa. Skriv  på uppropet ovan!

De utbytta ståndpunkterna politik

32226-24

FOTO Ingemar E L Göransson

Det politiska landskapet där de borgerliga partierna likt en loppmarknad byter ståndpunkter och t.o.m. ideologi med varandra. På en vanlig loppmarknad är det prylar som byter ägare och oftast till en högst rimlig (dvs. låg) penning, t.o.m. vrakpris. På den politiska loppmarknaden som högeralliansen utgör sker utbyt av ståndpunkter, politiska postulat och ideologiska tankar med en hastighet som hade varit och verkat osannolik för t.o.m. några år sedan
 
Det började när Reinfeldt bröt upp och bommade igen den Bildtska bunkern och med ett taktiskt , som då verkade, genidrag som få högerledare tidigare visat upp. Ett taktiskt sinne som skapade om än tuillfälligt intryck av en enighet borgerlighet och då främst på grund av (m):s övergivande av de mest extrema nyliberala tankarna och den skattedogmatiska bunkerpolitiken.

Plötsligt börjar de mest rabiata nyliberaler gilla Ams, kollektivavtal, arbetsrätt, offentlig sektor och skatter. Den totala omsvängningens politik och marschen från högerns politiska öken in mot det väsentligt ”varmare” mittfältet förklarar med en kryptisk förklaring att man hela tiden har räknat fel(!!??). Reinfeldt lägger huvudet på snedd och tittar in i de svenska hemmens TV-rutor och ber om ursäkt för allt som sagt och gjorts under alla år. Trovärdigheten verkar hög och många tror kanske detta är en ärlig omsvängning när de tidigare nyliberala moderaterna blir det närmast socialliberala nya moderaterna. Ett borgerligt arbetarparti.
 
De borgerliga partierna visar också nu upp en total enighet i solen i Bankeryd. Tårtätning och kafferep inför ett då älskande mediauppbåd. De nyförlovade drar ut på politisk kärlekssemester per tåg landet runt och inget stör förutom att de springer på rälsen vilket media gör en liten grej av. Allt går som på räls (ursäkta vitsen) och vägen fram till Rosenbad september verkar vara krattad och klar. Det liknar närmast en promenadseger. T.o.m. valforskare som Sören Holmberg säger med myndig stämma att det är kört för (s) ingen kan ta in 10 % övertag för borgerligheten och enigheten banar väg för en borgerlig promenadseger.

I dag är den bilden borta. Vad Sören Holmberg och ledarskribenter som då var så euforiska är verklighetens och borgerlighetens oförmåga att hålla sams. Var och en måste maximera sitt inflytande och kampen om maximalt inflytande i den kommande regeringen gjorde att de glömde att de var helt överens. Sedan skapade (m) och Reinfeldt delvis i vart fall förutsättningarna för den kommande krackeleringen då han glömde ett par saker som en politiker aldrig får glömma. 
 
Det första är att media är otrogna; journalister lever för rubriken och bylinen. Ingen politisk journalist kan leva med att skriva bara om frid och fröjd. Det är som om en boxare bara skulle få klappa om sin motståndare i den stora titelmatchen. Givetvis vill boxaren likväl som den politiske journalisten sopa till motståndaren dvs. i detta fall den eniga alliansen. Man letar efter nya rubriker, sprickor och misstag för frid och fröjd rubriker lever ingen av och bylinen blir så tråkig. Ingen vill läsa slikt.

Det andra är att Reinfeldt och alliansen glömde är arbetarrörelsens förmåga att mobilisera och ta kamp mot borgerligheten. När den socialdemokratiska valmaskinen kommer igång är den oerhört stark och effektiv. Detta har vi sett vid flera valrörelser. Faktum är att (s) oftast är i underläge ett år innan valet för att sedan sakta men säkert tugga ner borgerligheten.
 
Det tredje och kanske viktigaste som moderaterna och Reinfeldt missade och som är det stora misstaget. Man glömde att genom (m)s inflyttning till mitten så blev det ett vakuum till höger. Ett vakuum som bara väntade på att fyllas av någon. Och kandidater finns det gott om. Folkpartiet som har i det närmaste tappat varannan väljare sedan förra valets framgång har fortsatt på sin batong, lag och ordning, politik kombinerat med lite lån från främlingsfientliga krafter för att fånga upp deras röster.

Leijonborg har förändrat (fp) från ett social-liberalt parti till ett kraftigt högerbetonat där invandrare ses i ett vi och dom perspektiven. Skolpolitiken handlar om ordningsbetyg, krav på betyg från tidig ålder, utsortering av de duktiga och bortsortering av de mindre duktiga för att slutligen föreslå delning efter könet till pojk- och flickklasser.
 
Centern har till stora delat tagit över den gamla misslyckade nyliberala arbetsmarknadspolitiken med förslag om avreglering av arbetsmarknadslagarna som det senaste förslaget om en svensk variant på den i frankrike så avskydda CPE-lagen som gör unga människor under 26 år rättslösa på arbetsmarknaden; förbud mot sympatiåtgärder vi konflikt osv. Centern har flyttat från mitten och en viss folkrörelseförankring till ett nyliberalt färjat småföretagarparti.

Kristdemokraterna slutligen som tidigare stod för värdekonservatism har genom (m):s sidvisa förflyttning förlorat en stor del av sin bas och gör förtvivlade försök att komma in på arenan genom enstaka utspel som det senaste kring fastighetskatten där det besvarades med en örfil från (m) och Reinfeldt.
 
Det är alltså en mer än någonsin splittrad högeralliansen. Man är inte ense om skattepolitiken; inte ense om arbetsrätten; inte ense om skolan; och framför allt det som var alliansens styrka och skapade smekmånaden man framstod efter Bankeryd som eniga och regeringsdugliga.

 Idag är allt tillbaka i sitt ursprungliga skick. Efter att ha på det borgerliga politiska loppmarknaden sålt och köpt varandras ståndpunkter har man bara bytt position och den borgerlighet vi ser idag är oerhört lik den vi annars ser och har sett tidigare:
Man är överens om att man vill regera men inte om vad man skall använda regeringsmakten till. Det enda politiska program man har gemensamt är avskyn för arbetarrörelsen; socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Där är man beredd att skapa en politik som skulle kraftigt försvaga fackföreningsrörelsen och löntagarnas rättigheter. Därmed också långsiktigt skada socialdemokratin.

Men en politik för att utveckla Sverige har man inte. Var och en skulle driva sina hjärtefrågor och risken är uppenbar att det som har skett av utveckling under de gångna två mandatperioderna skulle vara ogjort när skattesänkningarna (siktet är 250 miljarder) och nedrustningen av offentlig sektor skulle öppna för stora och omfattande privatiseringar. 
 
Det största hotet mot den positiva återhämtningen och mot en fortsatt god utveckling ligger inte i högeralliansens politik utan en sömning och oengagerad arbetarrörelse i valrörelsen. Detta om något skulle hjälpa alliansen till en valseger september 2006 inte deras egen politik.

 
Till sist……

 
………LHC måste slänga ut rasisterna från Cloetta Center i Linköping. Sådant pack ska inte finnas i publiken.

 
………ca 3.000.000 fransmän demonstrerade i går mot regering de Villepins ungdomsfientliga CPE-lag; fackföreningar, studenter, ungdomar och andra gick ut på gatorna i över 200 städer över hela frankrike. Generalstrejken lamslog hela Frankrike.

 
………två musiklegender har gått ur tiden. Soul-sångaren Wilson Pickett (”In The Midnight Hour”) har efter ett något stökigt liv lämnat det jordiska. Hans röst, hans intensitet och attityd är en väsentlig del av inte bara musikhistorien utan också påverkar dagens soul, rap och rock-musik.

 
………Buck Owens är den andre som lämnat det jordiska. En förgrundsfigur i förnyelsen av countrymusiken med sitt Bakerfield-sound. Också en ambassadör för den äkta sentimentaliteten med spår som ”Together Again” eller den ljuvliga LP:n ”Dust On My Mother´s Bible”

 
………Nu är det dags att hedra Sveriges mest internationellt respekterade politiker Olof Palme genom att döpa om Arlanda till Olof Palme Airport

 
……….Besök gärna min hemsida www.kulturochpolitik.se

 

 
 

Vårtecken

32226-23

FOTO Ingemar E L Göransson

Nu har kriget brutet ut totalt. De borgerliga partierna har börjat puckla på varandra som om det gällde att bli siste man högst uppe på dyngstacken. Moderaterna angriper Kd om fastighetskatten; fp angriper centern angående buggningsförslaget ger Maud O på pälsen för energiuppgörelsen. Centern går också väsentligt längre än de övriga i alliansen med sina förslag att riva ner arbetsrättsliga lagstiftningen för ungdomar. Moderaterna morrar då det sätter krokben för deras ambitioner att framställa högeralliansen som löntagarnas bäste vän. Fp har i sin tur kommit på kollisionskurs med moderaterna (även Centern och Kd?) i o m förslaget om att pojkar och flickor skall sättas i separata klasser. Batongpartiet fp vill också börja utvisa invandrare som begår brott med automatik vilket inte övriga allians”kamrater” uppskattar. Kort sagt fullt krig har börjat råda!

 
Kort sagt, ju närmare vi kommer desto mer börjar alliansens eniga fasad krackelera. Egentligen är de bara överens om en sak; försämra för löntagarna och försvaga facket. Ingen dålig ambition men den är lätt att genomskåda. Ambitionen att sopa under mattan allt man är osams om för att inte störa chanserna att ta makten i höstens val. För det är inte möjligheten att genomföra sin egen politik som lockar för ju närmare vi kommer desto tydligare blir det att på allt fler områden är man i grunden osams; skolpolitiken, energipolitiken, arbetsmarknadspolitiken men även skattepolitiken. Och det är inte nyanser som skiljer utan det handlar om grundläggande skillnader.  Det är inte underligt att SvD och DNs ledarsidor börjar slita sitt hår och faller näst intill i gråt när de ser hur deras allianshype börjar visa upp sin rätta sida.

 
Som när det gäller skolan där fps förslag om könssegregerad skola döms ut av moderaterna; som när Centerns förslag om rättslöshet för ungdomar döms ut av de övriga; som när fp och moderaterna är väsentligt mer kärnkraftsvänliga än centern. Kort sagt på alltfler områden ser vi allt större sprickor i den eniga fasaden som visades upp i Bankeryd och under alliansledarnas tågresor.

 
Nej, det som enar eventuellt enar allianspartierna är deras anti-socialdemokratiska och anti-fackliga grundsyn. Den praktiska politiken har väljarna all anledning att frukta att den blir som under Fälldins och senare Bildts dagar; oreda, överbudspolitik och ekonomisk ansvarslöshet.

 
I perspektiv av detta framstår oklarheterna kring förhållandet mellan (s), Ohlys vänsterparti och miljöpartiet som lite upprört damm bara. De tre partierna har dock under två mandatperioder lyckats samarbeta kring en politik som har gjort svensk ekonomi bland de starkaste. De problem, låt vara stora, att få arbetsmarknaden att vända rejält så full sysselsättning blir en möjlighet och inte bara en ambition det viktigaste som skall lösas. Frågan är vem har förutsättningarna och som skall klara det: alliansen som är snart osams i varje betydelsefull fråga och visar upp sin osämja för öppen ridå. Eller, de tre samarbetspartierna som ändå har lyckats regera med ett gott resultat under de gångna mandatperioderna.

 
Jag vet vilket alternativ jag skulle lägga min röst på, fundera du också så tror jag du kommer till samma svar.

 
Till sist…..

 
……..veckans rubrik står Östgöta Correspondenten för då den i slutet av veckan konstaterade att ”Död fågel ej sjuk”. Om detta innebär att döden är ett friskhetstecken låter tidningen vara osagt

 
……..i lördags eftermiddag deltog undertecknad i en kulturdebatt under rubriken ”Vill konsten ha vilken publik som helst” – Imponerande att det kom gott och väl ca 40 personer en lördag eftermiddag för att under 2 timmar diskutera detta!

 
……..på måndag får LHC sin revansch efter Frölundas ganska tveksamma seger i Göteborg. Utan att vara alltför enögd så var väl LHC bortdömda lika mycket mål som Frölundas godkända segermål?

 
……...är det inte dags att hylla vår mest internationellt kände och respekterade politiker? Döp om Arlanda till Olof Palme Airport!

Besök gärna min hemsida www.kulturochpolitik.se
 

 
 

Är den svenska högern dummare än den franska?

32226-22

Byggjobbare demonstrerar i Stockholm mot högerns angrepp på arbetsrätten
FOTO Ingemar E L Göransson

Är den franska högern förnuftigare än den svenska? Eller är den svenska högern dummare än den franska? Det är en fråga som finns anledning att ställa sig efter den uppenbara spricka som har blivit tydlig i den franska högerregeringen. Efter dagar av stora protester mot den lagstadgade rättslösheten för ungdomar så är det nu mer eller mindre en öppen spricka i högerregeringen där inrikesministern Nicolas Sarkozy revoltetar mot sin premiärminister de Villepins.

 
När sedan premiärministern de Villepins vägrar lyssna på sin inrikesminister (glöm inte 1,5 miljoner demonstranter på gatorna) och hans mjukare inställning att pröva CPE under ett halvår och sedan utvärdera. Sarkozy har sagt till Paris Match att förändring måste upplevas som rättvis för att fransmännen skall acceptera den. (Källa Extra Östergötland 23 mars sid 11)

 
Intressant, detta visar att för det första så var inte försämringen av anställningstryggheten i Frankrike speciellt genomtänkt i högerregeringen och för det andra så underskattade man fransmännens motstånd mot att göra unga på arbetsmarknaden rättslösa.

 
I Sverige har CPE framställts som en reform som ger 10.000-tals jobb men då har man talat om CNE som är en annan anställningsform (dålig den med) som påminner en del om svenska korttidsanställningar. Vi vet att centern vurmar för att göra ungdomar rättslösa på arbetsmarknaden och att ge arbetsgivarna ett carte blanche bara de tar in ungdomar på arbetsgivarens godtyckliga villkor enbart för att få ner den, vilket alla är överens om, intolerabelt höga ungdomsarbetslösheten.

 
Den svenska högern är genuint inställd på en generalkonfrontation med fackföreningsrörelsen annars skulle man inte lägga fram ett förslag som det Centern har gjort. Idén är att facket skall kuvas med hjälp av en delad arbetsmarknad där arbetslösa tvingas ta jobb under avtal samtidigt som fackets medlemmar (faktiskt över 80 procent av löntagarna) skall genom avdragsrätten för fackavgiften tas bort; väsentligt högre egenavgift till a-kassan och försvagade möjligheter till konflikt. Detta ger tillsammans en fackavgift som är kanske dubbel mot idag samtidigt ett fack som blir väsentligen svagare.

 
Från fackligt håll kan aldrig rättslösa villkor vara en väg att lösa arbetslösheten. Det kan bara ske genom att det blir fler jobb och genom ökad tillväxt. Jobb kommer bara fram genom att det finns arbetsuppgifter som finns behov av att få utförda. Problemet är att det finns för lite jobb idag och slimmandet av arbetsplatserna fortsätter som tidigare. Fler och sämre anställningsvillkor ger inte fler jobb. Sverige är ju tyvärr världsmästare i grenen jobless growth; dvs stark tillväxt utan att det ger nya jobb. Svenska företag är bäst i världen på att rationalisera.

 
Händelserna i Frankrike visar om inte annat att högern kan få stora problem med sitt eget folk – 1,5 miljoner ute på gatorna som idag kräver bort med CPE kan i morgon komma att kräva högerregeringens avgång. Det är kanske vad inrikesminister Sarkozy också inser och därför distanserar sig från sin egen hårdnackade premiärminister de Villepins.  Centern och högern i Sverige kanske räknar med att opinionen i Sverige är mindre demonstrationsbenägen än den franska och därför framhärdar i sin önskan om en arbetsmarknad mer på arbetsgivarnas villkor

 
Till sist…….

 
……….Kommunals ordförande Ylva Thörn ger sina medlemmar stöd i kraven på att kontakthanterings skall bort på Östgötatrafiken på grund av upprepade rån. Stöd kommunalarnas krav på kontantbefriad kollektivtrafik – köp månads eller årsbiljett i stället!

 
………Miljödomstolen har gett kärnkraftverket i Ringhals klartecken till en investering på 13,5 miljarder i kärnkraftstekniken. Effekten kommer att öka med nästan 10 procent fram till 2001. Bra beslut, varför inte ge klartecken till att bygga ut kärnkraften också? Är det inte dags att glömma kärnkraftsomröstningen för mer än 25 år sedan. (Förlåt att jag röstade på linje 2!)

 
……….SCA:s och Industrivärldens Sverker Martin-Löf vill återreglera elmarknaden. Orsaken är de instabila och genuint höga elpriserna som plågar stora delar av industrin. Oops! Industrin vill återreglera det som avreglerades; är det så att även de inser att marknadsekonomin behöver tyglas??

 
………Lyssnar just nu på The GrassRots, amerikansk västkust folkrock från slutet av 1960-talet återupptäck – grymt bra!

 
………Köpte DVD-boxenJag Claudius” – med Derek Jakobi och John Hurt; nästan 11 timmar dekadans, brott och skörlevnad från romarriket. Tala om såpa; En njutning för ögat och örat; lysande skådespeleri, mäktig regi och helt enkelt så bra som bara engelsmän kan producera!

 
 
 

Freivald, lögner, ligister och ingen vår

32226-21

Bandyfinal i Uppsala 2006
FOTO Ingemar E L Göransson

Så då fick hon gå. Det är så svårt att begripa varför vissa människor när dom gör fel eller misstag inte kan erkänna detta. Det gäller politiker liksom företagsledare eller varför inte människor med makt på olika sätt.

 
När Ramqvist och andra direktörer i Skandia-härvan togs i princip på bar gärning med näven i syltburken så skyllde de ifrån sig på diverse styrelsebeslut och andra som hade svårare att värja sig mot beskyllningarna.

 
När El Sayed på 1980-talet ertappades med sin imaginära doktorshatt och uppblåsta Fermentabubblan så skyllde han först på andra och försökte krångla sig ur knipan. Och nu så har verkligheten sprungit ifatt Laila Freivalds och hennes vana att skylla andra för sina egna misstag och oförsiktigheten med sanningen har kostat henne jobbet som utrikesminister.

 
Det finns många andra politiker som har gjort samma misstag – inte stått för sina misstag utan slutat med att de bildligt talat stått med byxorna neddragna och rumpan bar. Ingen vacker syn men helt självförvållat. Många gånger hade de kunnat undvika nesan om de sagt sanningen och erkänt sina tillkortakommanden. Kort sagt erkänt att de är människor som gör mänskliga fel och har mänskliga brister.

 
Apropå, mänskliga brister så måste man beklaga Hammarby att ha de supportrar (de flesta utom den lilla klicken var hur trevliga som helst) man visade upp i Uppsala i söndags i samband med SM-finalen mellan Hammarby och Edsbyn. Uppträdandet av dessa huliganer är så bedrövligt att man inte tror att det är sant. På deras meritlista ingår inkastande av fyrverkeripjäser på planen, mynt, tomflaskor och annat haglade mot Edsbynmålet. Samtidigt som klacken gjorde Hitlerhälsningar och efter matchen rev ner skyddsnätet och försökte provocera fram bråk med vakterna.

 
Mänskliga brister, nej snarare huliganfasoner av maskerade ligister. De lyckades skrämma små barn och delar av publiken – många gick efter första halvlek då man inte vågade stå kvar. De lyckades också få vanliga Hammarby-fans att skämmas för uppträdet. Må Hammarby göra något eländet och porta ligisterna från fortsatta matcher oavsett om det är fotboll eller bandy.

 
Till sist…..

 
………var är våren – jag fryser!


Facket ger inte upp så lätt

32226-20

Sergels Torg, Stockholm fredagen den 17 mars 2006

FOTO Ingemar E L Göransson

Ett fyllt Sergels Torg i Stockholm, möten på 25 platser över hela landet, protester mot försöken att kastrera kollektivavtalen till ett tandlöst betsel för arbetsfred. Så kan man sammanfatta de omfattande protester som fackföreningsrörelsen genomförde i fredags mot högers försök att komma åt den svenska modellen för villkoren mellan arbete och kapital i Sverige.

 
Protester och närmast gatustrider i snart varje stad i protest mot att ungdomar ska göras rättslösa på arbetsmarknaden. Bara under lördagen beräknats 1,3 miljoner ha demonstrerat mot högerpolitiken. Arbetare, studenter, ungdomar alla i enighet mot högerregerings nya lagar som gör ungdomar under 26 år rättslösa på den franska arbetsmarknaden. Samma exempel som Center-Maud har påstått att det har gett tusentals nya jobb i frankrike och som hon vill importera till vår arbetsmarknad. Märkligt då lagen togs nu i veckan i Frankrike till ackompanjemang av vildsinta protester från föremålet för den franska högers och även nu svenska centerns omsorger.

 
Ser ni mönstret; samma höger här som i Frankrike; samma angrepp på löntagarnas rättigheter här som där; samma gamla höger här som där.

 
Egentligen inga nyheter; men det tål att upprepas. Högern vill inget hellre än att göra facket och löntagarna svagare och arbetsgivarna och kapitalet starkare. Man vill det av princip då man som alltid tyckt att arbetare och andra löntagare ska ha mindre att säga till om då överheten inte bär svärdet förgäves. Makten ska innehas av de som är lämpade, de som förstår bättre. Och av definition är det högerns valmanskår.

 
På sin egen hemsida berömmer nu moderaterna sig själva och sin historia. I ett citat från Nya Dagligt Allehanda från 1910 citeras följande  ”På sin fana har förbundet skrivit devisen: mot samhället fiender”. Dess program innesluter därför i själva verket allt, som kan giva vapen och värn i en strid för samhällets bestånd. I nuvarande stund har förbundet inskränkt sig till att angiva tre huvudpositioner, från vilka denna strid bör föras. Den ena är en vår samhällsutvecklings lugn och vår konstitutionella frihets trygghet garanterande lösning av rösträttsfrågan, den andra är upprätthållandet av den individuella friheten mot socialismens kränkningar i form av föreningstvång och avtalsbrott, den tredje slutligen är värnandet av vår nationalekonomiska frihet mot beskattningsformer, som ruinerar industrien och omöjliggör kapitalbildningen. ”
 
Egentligen inget nytt ” konstitutionella frihet” dvs. rösträtten fortsatt en exklusivitet för överheten; socialismens kränkningar i form av föreningstvång och avtalsbrott dvs. frihet från fackföreningar och kollektiva avtal; "frihet mot beskattningsformer" dvs. beskattning av de rika.
 
Inget nytt under solen med andra ord – samma höger som alltid.
 
Ett fyllt Sergels Torg med fackföreningsmedlemmar lovar att arbetarrörelsen inte kommer att ge upp striden förrän valdagen är slut.

Till sist......

.............Mammad Wallerisons OS-pizza fick SOK att gå itaket och krävde pizzabagaren på 50.000. det är skönt att veta att SOK har sinne för propotioner. Ge Mammad allt stöd han behöver mot SOKs maffiafasoner!

.............LHC skämde ut sig i fredags i den fjärde matchen mot Luleå - För helsicke spela hockey inte träna boxning.

.............EM-schlageruttagningen är klar - Bert Karlsson vann:

.............Lyssnar just nuLaura Nyros konsert från Fillmore East i New York 1971 som Sony har haft den goda smaken att släppa - naket, omsint och skimrande vackert!

.............SM-bandy final i morgon. Sätter en slant på Edsbyn och åker på folkfesten i Uppsala.




En skam

 
 
De giftiga kalla krälarna.

Ormarna, lura i gräset

Att stinga oss djupt i hälarna.

Dock: hör du det ettriga väset

Löp inte åt sidan – som stackarna,

Så ormen kan stinga en annan,

Nej, lyft på den främre av klackarna

Och krossa den vidriga pannan.

(Nils Ferlin från ”Med många kulörta lyktor” 1944)

 
Intolerans är den fulaste av alla synder. Att döma människor efter hårfärg, utseende, hudfärg, religion, etniskt ursprung, nationellt ursprung, dialekt, kön, sexuell läggning eller vad annat den bigotte kan hitta för att hänga upp sin fördomsfullhet på. Intoleransen skapar förutsättningen för mänskliga konflikter, krig mellan nationer och omänsklighet.

 
Ingen ska tro att svensken eller någon annan är min fördomsfull än någon annan från vilket annat land vilket det än vara månde. Fördomsfullhet, inskränkthet, dumhet, okunnighet är den bigottes kännetecken vem  det än är.

 
Uppgifterna att fem procent av svenskarna har antisemitiska uppfattningar är skrämmande nog. Likaså att det finns en stor minoritet som har muslimfobiska uppfattningar. Det finns också människor som har fördomar om katoliker, afrikaner eller människor från balkan. Förmågan att klistra fördomar och förutsägbara uppfattningar om människor som man egentligen inte vet något om.

 
Hatets logik är också lika med okunnighetens logik, Dvs. det kan inte känner till har man också fördomar och förutsatta uppfattningar om. Det är också då det judiska folket får de epitet som syns i den nyligen publicerade undersökningen som har uppmärksammats. Det är också att mörka krafter utnyttjar spänningarna i mellanöstern för sina gena bigotta intressen. Likaså har säkerligen misstänksamheten ökat på ett obehagligt sätt mot människor med arabiskt ursprung och av muslimsk övertygelse.

 
När ska vi lära oss att inte bedöma människor efter andra måttstockar än varje människa oavsett vilken bakgrund, religion, etniskt ursprung, hudfärg eller vad det än är. Varje människa är unik och varje människa är okränkbar. Låt aldrig fördomar vara opåtalade eller bigotta kommentarer landa på jobbet, i kompiskretsen eller vid köksbordet!

 
Den som inte vågar stå upp för människovärdet blir också medskyldig! Lyft klackarna och krossa den vidriga pannan!

Andra bloggar om politik: http://bloggar.se/om/politik


Kollektivavtalet är inget hyckleri

32226-19

Från förra årets manifestation för kollektivavtalen

FOTO Ingemar E L Göransson

Svenska Dagbladet och dess främste pennriddare P J Anders Linder beskyller facket och främst LO för att ”ha en riktig hyckelkampanj i gång”. LO har haft fräckheten att gå ut i en landsomfattande kampanj för kollektivavtalen och för att ta strid för den svenska, eller rättare sagt den nordiska modellen med kollektivavtal som styr arbetsmarknaden. Detta lämnar pennriddaren P J Anders Linder ingen ro så i dagens utgåva av Svenska Dagbladet blåses det i basunerna och till strid.  Hela artikeln hittar du här.

 
Utgångspunkten för hela diskussionen är givetvis Vaxholmsfallet där Byggnads krävde att det på svensk arbetsmarknad gällande kollektivavtalet skulle gälla, inte ett kollektivavtal tecknat i annat land. Och inte minst de oblyga försöken att introducera på arbetsmarknaden lönedumpningen som ett konkurrensmedel. Att inte bara löntagarna kommer att förlora på slik dumhet om den genomförs som de nyliberala ideologerna på SvD, DN och Expressens ledarsidor begriper de uppenbarligen inte. Arbetsgivarna skulle också utsättas för en osund konkurrens från i många fall mindre seriösa företag.

 
Det som sticker i ögon på pennfäktarna är det faktum att facket och kollektivavtalet är en priskartell där arbetarna som omfattas av avtalet lovar varandra att inte utföra jobbet för lägre lön än den avtalade. Skälen är givna; att få så goda levnadsvillkor för sig, de sina och sin klass. Arbetsgivarna får i gengäld arbetsfred så länge avtalet varar. Man kan säga att arbetsgivarna köper arbetsfreden i och man tecknar ett kollektivavtal.

 
Hela iden med kollektivavtal är att reglera lönekonkurrensen och sätta den ur spel för att säkra arbetsfred vilket i sig ger välstånd. Med andra ord ett s.k. vinna-vinna spel med ett modernt begrepp. Faktum är att Sverige hade flest strejkdagar i hela västvärlden innan kollektivavtalen blev ett faktum genom Saltsjöbadsavtalet 1939. Kollektivavtalen blev därför grundbulten för den svenska välfärdsutvecklingen efter kriget.

 
Om detta är hyckleri som P J Anders Linder på SvD påstår så borde han begrunda vad alternativet är. Han borde fundera över vilka krafter som har satt sig i rörelse mot att försvaga kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad. Hans tidning är en kraft som tillsammans med DN och kvällsdraken Expressen konsekvent angripit fackföreningsrörelsen och speciellt Byggnads i samband med Vaxholm. Moderaterna, som i ord kramar kollektivavtal, angriper fackets rätt att hävda rätten till de avtal som finns på arbetsmarknaden redan.

 
Man glömmer också med en viss ”elegans” att även för arbetsgivaren finns stora fördelar med kollektivavtalen; arbetsfred, enklare förhandlingsordning när man förhandlar med en part istället för varje anställd, motverkar osund konkurrens mellan företag p.g.a. lönedumpning och inte minst det är enkelt med kollektivavtal.

 
LO är med andra inte ute i en hycklerikampanj som SvDs P J Anders Linder påstår. Tvärtom det är nödvändigt att alltid försvara kollektivavtalen; både i löntagarnas och seriösa arbetsgivares intresse. Det har dock inte P J Anders Linder, DN och Expressens ledarsidor begripit. Tyvärr!

 
Till sist……

……….Stockholmarna har upptäckt att deras stad har blivit bättre att vistats och leva i tack vare trängselavgifterna – dags för moderaterna att byta fot även i denna fråga?

 
………Att börsföretagen verkar ha glömt fallskärmsdebatten för ett decennium sedan – fringisarna, orimliga pensioner extrema löner och bonusar har kommit tillbaka – det är inte mindre stötande nu än vad det var då.

 
………”Moderaterna föreslår neddragningar i sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen, förtidspensionerna, a-kassan, biståndet och den statliga byråkratin. Dessutom föreslås avgifter för tandvård, öppenvård och mediciner”. Så öppenhjärtigt beskriver Johan Forsell ordförande för MUF den moderata politiken. Har du hört det du också, Fredrik Reinfeldt?

 
………I dag 1922 dog den svenska arbetarrörelsens grundare Mäster August Palm. Läs dagen till ära hans broschyr ”Vad vilja socialdemokraterna” lika aktuell idag som då. Så här skrev han: ”Vi skola nämna fordringarna och kunna göra det med glädje, emedan vi äro öfvertygade om, att ingen rättänkande man och qvinna på denna grund skall vända sig ifrån oss: friheten, jemnlikhet och frid emellan nationerna, kunskap och upplysning lika tillgänglig för alla, ett rättfärdigt och förståndigt ordnande af samhällets medlemmarnas arbete under deras egen ledning, vidare att staten, samhället, drager försorg om sina gamla, sjuka eller i öfrigt till skada komna medlemmar. Dessa äro de väsentligaste af våra fordringar, och säkert skola icke många ense dem obilliga”.

 
För den som vill läsa mer om August Palms idépolitiska betydelse i svensk arbetarrörelse kan läsa här.

 
………Lyssna på den lysande samlingen från engelska Ace Records ”Hearing Is Believing The Jack Nitzsche Story 1962-1979” som sammanfattar detta rockens producent, arrangörs och låtskrivargenis livsgärning i 26 låtar – Får bara inte missas!

Andra bloggar om politik http://bloggar.se/om/politik  

 


Lägg ner schlagerfestivalen

Jag måste erkänna. Det är inget jag är stolt över, men det är ett faktum. Jag kan inte med schlagerfestivalen. Den övermogna, förväxta, svulstiga, talanglösa TV och mediahype som kallas schlagerfestivalen.. Den har inget musikaliskt berättigande, inget annat berättigande än att öka Bert Karlssons redan väl tilltagna förmögenhet.

 
Kort sagt, schlagerjippot är inget annat än ett enda bedrägeri som förkläder sig till tävling. Visst fasen kan man tävla i musik (vad är hitlistor annars) men det här är hopplöst ointressant. Gårdagens elände där en uppskriven diva som Carola vinner tack vara mediaskriverier i en vecka innan och en blåsmaskin. Låten var en katastrof, ointressant och synnerligen tråkig.

 
Hittills har det varit möjligen några få låtar som hållit något som liknar kvalitet. Inget nytt och inget som faktiskt kan hetsa upp någon överhuvudtaget. Musik är på tok för viktigt och på tok för roligt för att överlämna till denna sirapsflod av stillastående och idétorka. Lägg ner skiten – det har gjort sitt. För vad finns för hopp när Electric Banana Band framstår som fräscht jämfört med det övriga!

Fredag kväll, tokiga folkpartister, ny-nazister och botgörande moderater

32226-17

FOTO Ingemar E L Göransson

Fredag kväll, kallt som om man vore på Nordpolen. Det är inte klokt att i morse var det –18 grader kallt!! Och detta i mitten av mars. Att då släpa sig upp för att göra sig i ordning , tas sig till station och sätta sig på tåget för att åka till storstan. Brrr, sa Kasper, när han fick se en naken häst!

 
Nog om gnäll – vädret kan man inget göra åt men förhoppningsvis deswto mer åt tokiga politiker och vad de tar sig till. I Norrköping, grannstaden, finns det en folkpartist som har blivit utslängd från ett planeringsmöte inför kvinnodagens firande i Norrköping.

 
Erik Svansbo vill se en liberalare syn på prostitution och har fått för sig att kvinnor gillar att sälja sina kroppar och få betalt för besväret. Han jämför prostitutionen med att spela fiol och få betalt för detta!

 
Erik Svansbo är nu inte vilken folkpartist som helst. Han står på tredje plats på riksdagslistan i Östergötland. Är detta månne ytterligare ett utspel från hans parti för att skapa ytterligare jobb eller är det ett led i att befria arbetet från besvärliga moraliska begränsningar?

 
- Jag har varit en blåögd dåre säger den liberalaste av liberala liberaler Svansbo till Folkbladet. Tro det!

 
********************************

 
När Linköpings lokale mini-fuhrer Jonas Andersson åkte dit för förberedelse till upplopp, vapeninnehav m.m. hjältemodiga brott och dömdes till ett varv på kåken där han hör hemma. Samtidigt med att anstaltsporten slog igen om den lille ligist så havererade hela den tänkta nazistiska uppmarschen i Linköping och Östergötland. Det är bara att konstatera att polisen i Östergötland gjorde ett lysande jobb som såg till att den lille självutnämnde befriaren av oss östgötar från oss själva försvann och med hela sitt byke av gaphalsar. Så mycket för folklig förankring som den på lagen ropande förbrytaren påstod sig besitta.

 
Det är ingen brådska att komma ut ta´t lugnt – det är ingen som saknar er!

 
**********************************

 
Men det är inte bara prostitutionsvännen Svansbo och mini-fuhrern Andersson som är ute och cyklar utan hela det moderata partiet om man skall tro dem själva. Fredrik Reinfeldt har i sin visdom kommit till att moderaterna har haft fel i 30 år. Reinfeldt angriper Bildts arrogans, Gunnar Hökmark beskrivs som en som plågade livet ur partiet och så vidare. Denna närmast självplågande slutsats kopplat till en över allt skuggande önskan om att få makten och härligheten vad ger det för slutsats? Hur blir det med trovärdigheten framför allt som Reinfeldt visar en allt mer tydlig primadonnaliknade attityd till kritik mot både sin politik och inte minst mot sin person. Någon frågade en gång skulle du köpa en begagnad bil av denne man och visade upp en bild av Richard Nixon.

 
Skulle du köpa ett begagnat land av denna man?

 
***********************************

 
Fredag kväll:

 
Låt mig rekommendera lite musik för öronen att vila till under helgen:

 
Neil Diamond 12 songs American Records.
Den europeiska utgåvan kom för någon vecka sedan och med två bonusspår. Perfekt helgmusik för den melankoliske. Lysande texter, underbara arrangemang och en till alla stycken sensationell produktion av Rick Rubin. Det bästa Diamond har gjort på 20 år eller mer.

 
Alligator Records 30th Anniversary Collection Alligator Records
Egentlig fem år gammal dubbel-cd med hel del av icke utgivet material från detta lilla bluesbolag som hade bl.a. Hound Dog Taylor. Som för övrigt finns med på en 4 minuters video som extra bonus.

 
Trevlig helg!



Kvinnoförtrycket fortsätter

32226-16

Min mormor och hennes systrar som hoppades på mer (Fotografiet taget ca 1930)
För att läsa hennes spännande livs historia på  http://www.kulturochpolitik.se/72363bf5-fb20-46c2-90fd-df1e85f1e0a1-29.html

FOTO Okänd (Tillhör Ingemar E L Göransson)

I dag den 8 mars är det den Internationella Kvinnodagen. En lämplig dag att ta pulsen hur det står till med jämställdheten och hur förhållandet mellan mäns och kvinnors situation ser ut.

 
Det är inget som man egentligen blir speciellt glad åt, tvärtom man blir istället förbannad när man ser att trots årtionden av både politiskt och fackligt arbete så är bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor kvar och lika tydlig som någonsin.

 
Kvinnorna har endast 90 procent av männens löner även om de har samma jobb. Kvinnorna har väsentligt mer deltidsarbete och därmed svårare att försörja sig utan deras inkomst blir ett tillskott till mannens inkomst i familjebudgeten.

 
Kvinnodominerade jobb betalas sämre än mansdominerade jobb. Exempelvis grabbarna som går på el-utbildningarna ser fram mot en lön när de kommer ut på jobb som ligger minst 8.000 i månaden över tjejerna som går på omsorgslinjen på gymnasiet. Alltså fortfarande kvarstår orättvisan som var mellan min frus lön som undersköterska och min som postsorterare redan för 20 år sedan. Då 1986 skiljde det ca 30 procent till hennes nackdel. Hon tog hand om sjuka människor medan jag sorterade paket. Hennes jobb var och är kvinnodominerat medan mitt var mest killar som stod och kastade paket.

 
Ojämlikheten i samhället där kvinnor och kvinnors jobb ses som mindre viktigt eller mindre värt belönas också av en än mörkare sida och det är det våld som sker mot kvinnor i samhället. Det sker i hemmet, det sker på jobbet och det sker inte minst mot de mest utsatta kvinnorna. Det är kvinnor från fattiga länder som luras till Västeuropa mot fagra löften om jobb men hamnar i slavarbete, till en halv- eller illegal arbetsmarknad eller än värre; prostitution.

 
Det är också vanliga barn, unga flickor och kvinnor som utsetts för övergrepp som våldtäkter eller andra sexuella brott. Då blir det lindrigt sagt upprörande att den 8 mars 2006 läsa högsta domstolens lagtolkning av den nya lagen om våldtäkt mot barn. En tolkning som säger att en berusad 14 åring trots nej inte kan få se sin baneman dömd till våldtäkt för att han inte förstått hennes nej. Eller 13-åringen som gravt berusad blivit utnyttjad av en vuxen man.

 
Ett för den Internationella Kvinnodagen märkligt sätt att celebrera den på är uttalandet av justitierådet Johan Muncks om att barnsex inte är våldtäkt. Om det här innebär ett tankesätt eller en sinnestämning hos det välutbildade och välavlönade justitierådet Munck och eventuellt andra av hans skrå så förklarar det mycket att den juridiska världens, för vanligt folk obegripliga, tolerans gentemot förövarna i olika sexbrott mot barn och kvinnor.

 
Det blir än mer beklagligt när en väl utbildad jurist i HD som Johan Munck, påstår att flickorna ställde upp frivilligt. Bara uttrycket ställde upp frivilligt säger allt om juristen Munck. Man bara häpnar och blir rasande på den välutbildade juristen och HDs fortsatt hårdnackade motstånd mot att bestraffa dessa avskyvärda brott. Att utnämna Munck till dagens mansgris är väl inte att ta i.

 
Tidningen Aftonbladets artikel finns att läsa på (uttalandet av justitierådet Munck finns i papperstidningen sid 12) idag:

 
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,789449,00.html 

 
Det har alltid varit arbetarkvinnan som har stått längst ner i samhällspyramiden; de sämsta jobben; det största ansvaret för barnen och familj; det är ur arbetarkvinnornas skara som de flesta prostituerade har rekryterats; det är fattiga arbetarkvinnor från öst som utnyttjas i den avskyvärda traffikhanteringen; det är arbetarflickorna som har fått stå tillbaka i skolan; kort sagt kvinnoförtrycket finns kvar och det är fortfarande ett klassförtryck precis som det alltid varit.

 
Glöm inte det, trots att det är internationella kvinnodagen den 8 mars anno 2006!

 
Till sist…..

 
……Bra musik att lyssna på under kvinnodagen (och för den delen alla andra dagar på året; Nancy Sinatras ur-coola comeback platta på Sancturay från 2004. Varför inte även låna ett öra åt de ljuvliga Staple Singers och engelska Kent-bolagets samling ”A Family Affair 1955-1984”, 30 år av hårdsvängande gospel där de tre kvinnliga medlemmarna visar vad kvinnokraft är. Glöm inte heller klassikern Diamond Life med afrikanska Sade; soft som siden och varm som Saharas natt.

 

 
 
 

Spåren förskräcker

32226-15

FOTO Ingemar E L Göransson

I en liten artikel i lokaltidningen här hemma (Östgöta Correspondenten) i lördags skrev man att utförsäljningen av lokalvården var kanske inte helt lyckad. Lokalerna blev sämre städade, sämre arbetsvillkor för städerskorna och det var tveksamt om det blev billigare för kommunen.

 

 
Nu är rapportern ingen politisk inlaga från motståndare till beställare – utföraremodellen som det officiellt heter utan det är Arbetslivsinstitutet som dömer ut köp och säljsystemet som det har genomförts i Linköping.

 
Man kanske kan fundera på om det kanske är fel på att utförsälja överhuvudtaget eller i vart vissa utförsäljningar (läs privatiseringar) inte alltid är till medborgarnas bästa utan mest en politiskt kosmetika och ett irrspår påverkar av en mer ideologisk än förnuftsmässig tankevärld.

 
Personalens löner frystes i och med privatiseringarna, dvs. att städerskorna fick i praktiken lägre löner än vad de skulle haft om kommunen hade fortsatt varit arbetsgivare. Arbetsvillkoren blev också sämre mer att städa på kortare tid. Följden har också blivit att de som blev kvar har drabbats av sjukdomar och arbetsskador. De social kostnaderna med besparingspolitiken har också glöms menar utredarna på Arbetslivsinstitutet.

 
Kort sagt utförsäljningarna gjorde att det blev skitigare i kommunens lokaler och städerskorna fick det sämre – vilken seger för marknadsfundamentalisterna!

 
Slutligen….

 
…….Hur fungerar det i huvudet på vuxna som bevittnar hur en ung flicka blir överfallen och våldtagen på ett offentligt bad utan att ingripa – ni borde skäms!

 
…….Fredrik Reinfeldt anser att alla är taskiga mot honom. I en ny bok beskriver han hur illa han har behandlats i MUF och Moderaterna. Nu är det sossarna som är taskiga som ifrågasätter hans politik med satir på sina håll (OBS Opinionsstrategen Mats Lindström håll inte på med satir – det var ren och skär förföljelse som inte har med politik att göra). Är Reinfeldt den presumtive statsministern eller en primadonna?

 
…….LKAB- chefen får en mångmiljonpension när han går. Likaså Vattenfalls chef. Allt enligt reglerna sägs det. Näringsministern uttrycker sin förståelse för miljonrullningen. Bryter snart ihop!


RSS 2.0