Yra rojalister

Tur att det finns viktiga saker i vår värld som vi behöver bekymra oss om. Nu menar jag inte Gaza, krig, kulturutredningar, massarbetslöshet, finanskriser osv. Nej det givetvis Vickans förestående bröllop med bratten hennes.

 

Svenska media blev alldeles till sig igår när det eklaterades med kraft från slottet. Journalistkåren förvandlades till en stönade och i rojalistisk yra ylande samling skrivkulier som bara måste skriva, fotografera och intervjua det söta paret.

 

Herregud, var det inte på tid att de legaliserar snusket som en gammal råbarkad släkting sa en gång om ett annat par som aldrig kom in i det legala ståndet.

 

Nu morrar även rojalistflocken mot det kommande bröllopet. Westling är inte av Bernadotte fallen utan nu förstörs blodslinjen i monarkin enligt dessa tokar. Det kan väl knappast vara en nackdel att inaveln i monarkin bryts. De är ju för hela friden släkt med varandra hela högen i Europa.

 

Är det inte dags att istället befria Vickan och resten av kungasläkten och införa republik. Den otidsenliga monarkin blir banne mig alltmer skrattretande och otidsenligt. Låt Vickan och bratten gifta sig men det är deras ensak. Vi andra har inte med det att göra, det är deras privatsak.

 

Timingen är ju inte lite uppseendeveckande. Princessbröllop under valår ser ut som en tanke. Det kommer givetvis att påverka valrörelsen och vara en klar fördel för högern. Reinfeldt såg också närmast extatisk ut när han uttalande sig igår i media. Det blir lite av ett monarkistiskt inhopp i valrörelsen som kommer att mobilsera varenda högersympatisör att rösta på cockerspanieln Reinfeldt som kommer att utnyttja varenda minut av uppmärksamhet han kan få som statsminister.

 

Herre jävlar vilken soppa!

 

www.kulturochpolitik.se

Dagens foto

www.ordochkultur.se


 GLÖM INTE ATT SKRIV UNDER NAMNINSAMILNGEN ”UPPROP FÖR EN PROGRESSIV KULTURPOLITIK!”


Folkrörelserna är döda ?

Det är en del dystergökar som påstår att folkrörelserna är döda. Då har det aldrig varit på en fotbollscup inomhus en söndag i slutet av mörkrets månad november. Här går en hel massa människor upp vid 5-6 på söndagsmorgon för att åka ett par eller fler mil för att spela fotboll i en dragig och halvt utkyld gympasal mitt i ingenting.

 

Folkrörelse, viss lever folkrörelserna och framför allt lever idrottsrörelsen. Man kan naturligtvis undra hur det är möjligt. Den vanligaste förklaring varför exempelvis fack och politiska partier inte samlar samma skaror som för säg 25 år sedan är att folkrörelserna har utkonkurrerats av exempelvis kabel-TV och att människor har blivit bekväma.

 

Men det kan ju inte stämma för samma konkurrens som politiken och facket är utsatta för är ju idrotten i än högre grad utsatt för. Exempelvis i går visades samtidigt tre matcher från högsta brittiska fotbollsligan, Nascar, golf och friidrott samtidigt på burken men i alla fall kommer flera hundra till middle-of nowhere för att titta och delta i en fotbollscup.

 

Alltså enlig all logik så beror inte exempelvis de politiska partiernas medlemstapp och allt färre aktiva på konkurrensen från kommersiella media eller att annat tar upp intresset. Svaret är med andra ord inte så enkelt. Jag tror att det är att söka på ett annat plan. Det handlar istället om demokrati och möjligheten att de facto påverka.

 

De politiska partierna och även folkrörelser som facket har blivit allt mer professionaliserade. De består i allt högre grad av betalda arméer av specialister som har det tidigare folkrörelsearbetet på entreprenad.

 

Med andra ord det som gjordes av engagemang görs nu mot pekuniär ersättning. Politik och fack har blivit ett yrke på ett annat sätt än vad det ursprungligen var. Men i o m det har det blivit längre mellan makten och de som inte kan utöva makten för att allt färre ges möjligheten att delta i det arbetet. Det blir med andra ord allt svårare att påverka och var delaktig.

 

En god vän på engelska TUC sa klokt vid ett tillfälle att facket och folkrörelserna är inget annat än organisationer som bygger på frivillighet och engagemang. Försvinner den försvinner också folkrörelsen. Med andra ord demokratin blir svagare i takt med att de betalda arméerna tar över och blir fler.

 

Det är också orsaken varför 100-tals personer åker ut till ingenstans en november söndag. Idrottsrörelsen har inte glömt vad den är byggd på; frivilligt engagemang.

 

 

www.kulturochpolitik.se

Dagens foto

www.ordochkultur.se


Ägnar sig polisväsendet åt rätt saker

Sista dagarna har det varit en rejäl och som det verkar välförtjänt kritik mot polisen och dess sätt att arbeta. Det faktum att barnamördaren Anders Eklund kunde var misstänkt på flera håll och att det fanns tips om honom för ganska länge sedan är tydligen ett faktum. Ett tragiskt faktum som kanske t.o.m. kan har haft som konsekvens att ytterligare offer för hans brottslighet kan ha skördats.


Leif GW Persson har länge riktat kritik mot polisen som han menar ägnar sig åt fel saker. De ägnar sig åt byråkratiska sysslor istället för brottsbekämpning om man får tro Persson.  Kvinnoorganisationerna i sin tur menar att det finns en tendens inom polisväsendet att inte ta på allvar brott som riktas mot kvinnor och barn. Om de här två olika angreppspunkterna har något gemensamt så är det att de visar på att det finns en misstro till att polisväsendet klarar det som den ska göra - bekämpa brott, göra utredningar och se till att åklagare och domstolar kan fälla delinkventerna enligt lagens paragrafer.


I kritiken visats upp interiörer som är mindre smickrande för polisens förmåga och organisation. Det finns exempelvis inget centralt register över sexbrottslingar. De register som finns är i olika dammiga pärmar på olika polisdistrikt. Ingen samordning finns och det ena polisdistriktet känner till känner granndistriktet inte till.


Nu blåser det upp till strid om hur man skall komma tillrätta med det stora problem som finns. Hur ska man kunna uppgradera datasystem eller bristen på datasystem så Eklundare inte kan begå sina gärningar tack vare att de inte hamnar i polisens radar.


Moderaterna genom justitieministern Ask har sitt mantra klart fler poliser med andra som förre justitieministern Bodström menar att samordning måste ske. Det är bra att frågan diskuteras. Men om det är som Leif GW Persson menar att poliser finns men de gör fel saker så hjälper det inte om det skapas arméer av poliser som sitter med byråkratiska sysslor. Det handlar då istället om vad och hur po0olisen ska göra det man ska göra - utreda och lagföra brottslingar.


Det tragiska fallet med 10-åriga Engla upprör oss alla. Tårarna vill tränga fram när man tänker på de drabbade föräldrarna och alla i deras omgivning. Men vreden över att detta kanske inte kunnat ske om polisen gjort det man skulle göra och gjort rätt från början. Ansvaret ligger tungt på de som skapat det polisväsende med dess brister som vi ser idag.


Vanliga människors rättsuppfattning tillåter inte att polisen inte fungerar som den borde eller som vi önskar. Sparsamhetsivern med sina rötter i 90-talets ekonomiska kris bär därför ett stort ansvar i att polisens organisation ser ut som den gör och fungerar som den gör. I vart fall om vi skall tro Leif GW Persson, och varför inte han om någon borde veta.


Till sist.......


Här i Östergötland har den framträdande moderatpolitikern Gunnar Axén äntligen trätt fram och erkänt att han är den ledande moderat som nu står under förundersökning för upprepade fall av kvinnomisshandel. För moderatrena är det naturligtvis en belastning att man inte tagit sin hand ifrån honom ännu utan fortfarande uppmanar honom att avsäga sig sina uppdrag. Axén har uppenbarligen inga planer på att göra detta. Ingen skall dömas ohörd men hantering av Axéns agerande är märkligt och skadar naturligtvis ett i Östergötland redan problemtyngt moderatparti. Är han skyldig till det han anklagas för blir problemen än större för (m), inte bara i Östergötland utan nationellt.


http://www.kulturochpolitik.se/


Blogga inte bakom ryggen

Häromdan surfade jag runt och på skoj sökte på mitt eget namn. Det blev ett antal träffar och det är ju inte så märkligt eftersom jag har ju skrivet ett antal blogginlägg, har min hemsida och har skrivet en faslig massa på LO:s hemsida i tjänsten så att säga. Men till min förvåning hittade jag några bloggar där jag som person var huvudfiguren. Den ena var en fullkomligt obegriplig drapa om den italienske kommunisten Gramsci och hans teorier. Enligt denna Sverigedemokratiska bloggare var undertecknad anhängare och proselyt till honom. Märkligt så vitt jag vet har jag aldrig läst något av denne italienare, men kanske skulle göra det!


Måste erkänna jag skiter ganska högaktningsfullt i vad nazi-anstuckna figurer som Sverige"demokrater" tycker. Men jag blev lite mer förvånad när jag hittar att den så flitige skribenten Bejconpire att han har ägnat undertecknad uppmärksamhet. Egentligen heter han Thomas Bayard och är IT-chef på ett finskt globalt företag. Den 27 oktober förra året ägnade han en hel blogg åt undertecknad. En hel sida där jag beskylldes för både det ena och det andra. Eller vad sägs om följande citat:


"inläggen är (.....) fyllda av hånfulla ord om alla som innehar en annan åsikt än skribenten själv"


"ideligen hänvisar till vad "löntagarna" och "vanligt arbetande folk" tycker, tänker och känner"


"så klassas jag (dvs. Thomas Bayard min anm.), mycket troligt pga. mina åsikter, av vänsteragitatorer som någon slags" överklass""


"skribenten drar tråkigt nog fördomsfullt alla sk liberaler över en kam"


"vi saknar helt någon form av empati för svaga grupper i samhället och vi hatar allt vad a-kassa och socialt skyddsnät heter"


"vill man (undertecknad och andra som är kritiska mot regeringens politik min anm.) piska upp en hatstämning i det egna ledet"


"påstår att jag (dvs Thomas Bayard min anm.) är helt utan empati och fylld av hat"


Sedan lyckas Thomas Bayard trassla in sig i en obegriplig klassteoretisk diskussion som få hänger med i men har troligtvis som mål att påstå eller bevisa att klassamhället inte längre finns och att tala om klasser är obsolet 2008 i Sverige. Han påstår att undertecknad har uppfattningen att de som jobbar på kontor inte tillhör arbetarklassen eller löntagarna.

Ska vi strikt hålla oss till Marx teorem så är de som producerar mervärde genom sitt arbete arbetarklassens kärna och reella arbetarklassen. Detta är ju ett faktum teoretiskt men varken Marx eller någon annan har påstått att de som har levnadsförhållande eller arbetsvillkor som liknar arbetarklassens inte skulle räknas till arbetarklassen. Det gjorde inte ens Lenin (vad det nu är värt) i sin teoretiska rigiditet. Vars uppfattningar jag absolut inte delar är väl bäst att säga för att inte någon missuppfattning skall uppstå.


Det finns två sidor i Bayards (Bejconpires) inlägg. Förutom alla påståenden som är orimliga i sig och är bara att lägga ord i undertecknads mun. Det är uppfattningar som inte är mina för jag har aldrig påstått att exempelvis att Bayard inte har empati och är fylld av hat - det vet jag inte för hur ska jag kunna veta det jag har aldrig varken sett eller talat med karl´n.


Hur kan han påstå att jag drar alla liberaler över en kam. Tvärtom vid flera tillfällen har jag uttryck saknaden efter ett social-liberalt alternativ för det behöver svensk politik och de svenska liberalerna har en stor del i den svenska välfärdsmodellens utveckling. En politik som idag saknas tyvärr när (fp) har förvandlats till ett krav- och batongparti med raka led och militär ordning på politiken.


Att påstå att kritik mot den rådande politiken är lika med att piska upp en hatstämning är att försöka med billig demagogi försöka tysta kritiken gentemot regeringens politik och de ökade klyftor som den skapar. Att högern har lyckats få regeringsmakten beror på socialdemokratins misslyckande och förvaltarpolitik under det senaste årtiondet. Det fanns skäl att kritisera hur skolan fungerade, hur bristerna i rehabilitering av sjuka fungerade, hur arbetslösheten tilläts låsa fast sig som en konsekvens av inflationsmålets första prioritet osv.


Många av de frågorna har funnits intern kritik inom exempelvis fackföreningsrörelsen under många år. En kritik som socialdemokraterna under Persson inte lyssnade tillräckligt mycket på.


Som sagt det finns två sidor i Thomas Bayards blogginlägg. Innehållet och dess orimligheter och svepande anklagelser är den ena. Den andra är mer en moralisk, om man vill rikta kritik gentemot ett blogginlägg eller en bloggare varför för man inte den debatten med honom utan går bakom ryggen på honom och skriver en drapa som denna. Vill man inte ha debatt eller vågar man inte. Ser jag något på en blogg som jag vill debattera eller ifrågasätta (ibland hålla med om) gör jag det direkt med honom/henne själv.

Att göra som Thomas Bayard, The Bejconpire, är lika illa som att gå bakom ryggen och prata skit om andra istället för att säga vad man vill direkt i ansiktet på personen i fråga. Jag tycker det är fegt och jag tycker det är odemokratiskt för det innebär att den "anklagade" inte får möjligheten att förklara sig, förtydliga sig eller ens delta i debatten.


Internet är ett fantastiskt verktyg för demokratiskt meningsutbyte men det kräver att man visar respekt för varandra och inte går bakom ryggen och för en hemlig oåtkomlig debatt om personer som lämnas utanför densamma.

http://www.kulturochpolitik.se/


PS! Jag kommer att maila Bejconpire, Thomas Bayard en länk till detta blogginlägg då jag inte vill göra som han gå bakom ryggen på någon allra minst en meningsmotståndare.  Det har jag på tok för stor respekt för demokrati och ett fritt meningsutbyte för att göra.Sedan är det upp till Thomas Bayard.


Nog finns det skäl att vara förbannad....

Det finns anledning att vara förbannad idag. Det finns av flera skäl och orsaker. Vi kan ju börja med våldtäkten av en stackars 14-årig flicka som blir överfallen och våldtagen av ett gäng tonårsgrabbar. Det finns inget försvar och det finns ingen ursäkt för deras övergrepp. Det finns bara förakt för vad de gjort. Man får hoppas att polisen får tag i dessa svinpälsar och att de får ett kännbart straff för sina handlingar.


Man kan fundera på vad det är för kvinnosyn och för uppfostran dessa typer har fått. Har de inga föräldrar som lärt dom vad respekt för människor och mänsklighet innebär. Medkännande, empati och respekt saknar uppenbarligen de tre gärningsmännen.


Den andra anledningen att vara förbannad är ICA Maxis fusk med köttet som uppdrag granskning beskrev härom dan. Att av ren girighet tvätta av snuskiga utgångna korvar, märka om gammalt malet kött och t.o.m. mala ner skiten för att sedan döpa om det till köttfärs är utan beskrivning. Det bekräftar bara uppfattningen om hökaren som en girig jävel som inte bryr sig om annat än den snöda vinsten.


Det har varit tillfällen då man undrat om köttet varit friskt för det har luktat eller sett ganska avdankat ut. Då har handlaren bara sagt att det var ett misstag eller att det är inget fel på det. Nu vet vi bättre ICA Maxi rent ut sagt skiter i folks hälsa det är bara vinsten som gäller i deras värld.


Man kan också vara förbannad över att ha en regering som är så illa omtyckt så att endast 34 % tycker de gynnas av dem medan 44 % tycker de missgynnas. Det är inte undra på att gapet mellan regeringen och oppositionen är nästan 20 % till regeringens nackdel och detta trots att oppositionen inte bedriver någon oppositionspolitik att tala om. Förbannad för att vi har en sådan regering p.g.a. Göran Persson inte hade förstånd att kliva av.


Nog av adrenalinutsöndring för idag. Det är fredag och det innebär en kommande helg. Då kan det vara kul med lite musiktips kanske: (klicka på bilderna för full storlek)

Shorty (Epic 1970)

Shorty var en grupp som var kortlivad. Frontman var Georgie Fame och de gjorde en live-platta som är en liten bortglömd pärla. Spelglädje och ett helsikes sväng helt i klass med exempelvis Rhythm & Blues at the Flamingo 1964. Shorty har återutgivets av japanska Epic men inte i samma små upplaga som Fames Columbiaplattor som var redan borta efter några veckor.
John Mayall´s Bluesbreakers The Dairy Of A Band (Decca 1968)

Äntligen återutgivet även här. Dessa klubbinspelningar som Mayall själv gjorde under relativt primitiva förhållanden. Trots detta låter det här materialet 40 år senare efter digitalisering alldeles utmärkt. Den stora behållningen är Mick Taylors suveräna gitarrspel. Lysande musikaliskt och visar på vilket fantastiskt klubbband Mayalls grupp var oavsett vilka som spelade i bandet. Men, varför inga bonusspår när Mayall sitter på 59 timmar mer material från samma turné?


http://www.kulturochpolitik.se/


Värdelösa kräk

Värdelösa kräk, ryggradslösa svinpälsar och asociala psykopater med ett väl dokumenterat kvinnoförakt. Så skulle man kunna beskriva de tre män mellan 20 och 22 år gamla som har fyllt två 14 respektive 15 åriga flickor med sprit för att sedan våldta dem. De sitter anhållna nu här i Linköping och naturligtvis blånekar de. Tjejernas uppgifter står därför ord mot ord och tyvärr lär väl i sedvanlig ordning slutet i rättsväsendet bli det vanliga; våldtäktsmännen frikänns i brist på bevis och tjejerna får ingen upprättelse.


De är inte heller första gången varken den ene av männen figurerat i samband med våldtäkt. Den första våldtäkten ska ha skett under början av augusti och sedan upprepades tilltaget och övergreppen mot den ena yngsta flicka den 15 augusti.


Man skäms för att vara man faktiskt. Jag blir så förbannad på sådana här kryp som begår handlingar som dessa. Och även om det inte vore våldtäkt och tjejerna av någon outgrundlig anledning skulle varit med på noterna vad är det för 20-22 åringar som vill ha sex med småtjejer??


Nu tror jag inte en sekund på de anklagades fega försvar utan på tjejerna. Men tyvärr erfarenheten av liknade rättegångar är att oddsen är på förövarnas sida såvida inte tjejen är halvt ihjälslagen eller död. Måtte rättsväsendet slå ner på kräken med all kraft, men det är väl för mycket att hoppas på?!


Till sist

Ett annat hjärnsläpp måste utförsäljningsminister Mats Odell (kd) som har tagit och tillsatt ett utförsäljningsråd som ska hjälpa till med utförsäljning av de statligt ägda företagen. Odells idé är att likna vid att låta mordbrännare sköta brandkåren. Naturligtvis kommer de råd Odell kommer att få stämmer säkert med näringslivets intressen. Bocken som trädgårdsmästare liknar Odells fögderi.


http://www.kulturochpolitik.se/


Grattis SAAB - 70 år av teknikutveckling

image352

FOTO Ingemar E L Göransson. Linköpings bangård i mitten på 1970-talet. En utsikt som är dramatiskt förändrad idag.

Jag är uppvuxen i Linköping och det betyder att jag är uppvuxen med flygindustrin. Min mor jobbade under kriget på SAAB med montering. Då under krigsåren var det kvinnorna som fick en chans att börja jobba inom industrin medan männen gjorde sin beredskap vid gränserna. Flygindustrin i Linköping betydde också att Linköping gick från att vara en militär och administrativ stad till att bli industriort  och på sikt till högteknologi, universitet och en snabbt växande stad.

image353

Montering av "Flygande Tunnan" på 1950-talet. Fotot tagit av Lennart Johansson är från 1950-talet och fanns i boken "Linköpingsbilder". Fotot är ovanligt för det var normalt sätt förbjudet att fotografera i SAAB underjordiska verkstäder.

När den traditionella industrin havererade i början och mitten av 1970-talet så betydde det inte så mycket för SAAB fanns och statlig verksamhet som Kriminaltekniska, VTI och andra kom hit. Linköping kom att växa och triangeln universitet, SAAB och Universitetssjukhuset blev motorn som skapade tillväxten.

I helgen firar SAAB 70 år som flygtillverkare som är ovärderlig för Linköpings arbetsmarknad förutom de tusentals som varje dag har sitt jobb på SAAB men också alla underleverantörer, universitets verksamhet, katastrofmedicin på universitetssjukhuset men inte minst alla småföretag inom byggsektorn, verkstadsindustrin, service och handel som alla behöver SAAB.

Linköpingsborna är stolta över de fantastiska flygplan som tillverkas på SAAB. Här tillverkas världens mest avancerade militärflygplan. Vi är också stolta över alla de arbetare, ingenjörer och konstruktörer som har byggt och bygger dessa plan. Inte bara det, teknologin på SAAB påverkar kunskapsutvecklingen i hela regionen. Hela Östergötland påverkas av SAAB och teknologin. Inte bara det hela Sverige tjänar på SAAB:s verksamhet.

Grattis SAAB på 70-årsdagen!

www.kulturochpolitik.se


Telias haveri

image238

Telias mailtrafik ligger nere sedan i fredags. I kväll påskafton fungerar det fortfarande inte. Skälet till att det hänt är okänt men enligt Telias knapphändiga information så känner inte Telia servrar inte igen användarna. Tur att det är påsk enligt Telia då inte trafiken är så stor. På Telias hemsida www.telia.se (se ovan) finns absolut ingen information om vad som hänt mer än att det är "störningar".

Att kraschen har hänt är en sak. Teknik kan haverera och det kan bli fel det är en sak men det allvarliga är Telias totala brist på information till kunderna. Brist på information orsakar osäkerhet vilket är egentligen ett större hot är felet i sig. Telia uppträder därför oprofessionellt  och visar en god dos av nonchalans gentemot över 922.000 kunder i Sverige och drygt 400.000 i Finland (se Aftonbladet , Svd , DN).

Säg att detta hade hänt i ett känsligt läge, en politiskt osäker situation och viktiga samhällsfunktioner hade varit beroende av Telias e-posttrafik så hade teknikhaveriet kunnat bli en säkerhetspolitisk fråga. Det kan bli fråga om nationens säkerhet eller hot mot viktiga samhällsintressen. Haveriet visar på just bristen av säkerhet i internettekniken som är ett stort problem sett ur ett större perspektiv. Flera frågor är därför viktiga att ställa. Hur kan ett så omfattande haveri inträffa? Hur är det möjligt eller försvarbart att Telia får information genom media att det inträffat? Vad gör Telia för att få igång trafiken på nytt och varför lämnar inte Telia någon information till omvärlden och i till kunderna?

Händelsen i sig är inte det allvarligaste utan att den kunde ske och fortfarande ett dygn efter det inträffade fortfarande inte är avhjälpt. Men också att Telia inte har eller givet någon information om det inträffade. Skulle teletrafiken eller den vanliga posttrafiken haverera på samma sätt skulle det betraktas som en samhällsfara och bli en het politisk fråga. Så vitt det är känt har varken regeringen eller andra politisk viktiga instanser sagt ett ord trots att e-posten för över 900.000 kunder inte fungerar och troligtvis inte kommer igång förrän om ett eller flera dygn.

Det ställer därför också frågor av politiskt känslig natur. Vad har regeringen fått veta? Vad har ansvariga statsråd gjort? Vad finns för beredskap för att klara av det största tekniska skeppsbrott som drabbat e-posttrafiken någonsin i svensk historia?

Det här är frågor som ställer hela internettrafiken på sin spets. Hur ser det ut med säkerheten och vad har och vad gör ansvariga företag och politiskt ansvariga för att lösa och få igång trafiken; vad gör företag och ansvariga politiskt ansvariga för att lära till nästa och vad gör företag och politiskt ansvariga för att det inte skall upprepas?

Frågor som alla kräver svar då det ställer internetsäkerheten på sin absoluta spets. Vem svarar?

www.kulturochpolitik.se


1,6 mm från döden

För några dagar sedan dog sex personer och många skadades när två bussar krockade med varandra utanför Uppsala. En tragedi som skedde i dåligt och moddigt väglag. En egentligen onödig tragedi. Givetvis kan man kritisera vägen söder om Uppsala (har kört den själv några gånger) och säga att den i kombination med dåligt väglag är orsaken till att 6 människor fick sina liv avslutade i förtid.


Den 1 november förra året var vägen mellan Arlanda och Stockholm en mardröm. Natten då trafiken stod still och olyckorna var legio. En av huvudorsakerna var utländska långtradare med usla däck men det fanns även många svenskregistrerade tunga fordon som inte kunde ta sig fram på slät mark på grund av halkan. Eller rättare på grund av usla däck som inte gav något väggrepp.


Ett tungt fordon i Sverige behöver bara ha 1,6 mm mönsterdjup medan en personbil krävs att ha minst 3 mm. Inte bara det mellan 1 december och 1 april är personbilar tvungna att ha dubbdäck eller speciella vinterdäck för att få köra. Detta medan ett tungt fordon kan åka på 1,6 mm rullmönstrade däck (dvs. däck med ett mönster som enbart löper längsmed däcket slitbana).


Jag jobbade som lastbilschaufför under nästan 20 år och om det var något som åkarna sparade på så var det däcken. Det billigaste däcken köptes in och slets ut så långt det var möjligt oavsett väglag eller årstid. Jag skulle vilja påstod, eller vågar påstå att det inte är bättre idag då konkurrensen är större än någonsin i åkeribranschen.  Det sparas på däcken fortfarande och inget kommer åkarna att börja agera annorlunda då min erfarenhet efter alla i år i åkeribranschen (oavsett bussar eller lastbilar) så är åkare det snålaste form av entreprenörer som finns.


Det måste faktiskt till lagstiftning för att förhindra händelser som i Uppsala eller att tunga fordon inte kan röra sig på släta backen. Lagstiftaren, dvs. regering och riksdag, måste ställa krav på minst 3 mm mönsterdjup och ordentliga vinterdäck på även tunga fordon för att förhindra katastrofer och tragedier som den utanför Uppsala i veckan.


Transportarbetarförbundet jobbar aktivt för bättre trafiksäkerhet. Det var när jag körde en evig strid med åkarna om bra däck eller inte men oftast var det svårt att vinna den lokalt då åkarna har lagen på sin sida; 1,6 mm och inga krav på vintermönster.


Vågar högerregeringen göra något åt det här nu efter den gångna vintern eller lägger sig den död hund för åkeribranschen som tyvärr tidigare regeringar har gjort.

 

Till sist


LHC har vaknat - slutspelet fixat!!!!


Uselt av Djurgårdens s.k. fans att ställa till med kravaller efter förlusten i går kväll! Porta dom från fortsatta hockeyarenor.


Medelklassens våta dröm om egna pigor och drängar håller på att förverkligas ? Regeringen la fram sitt förslag om skatterabatt på ?hushållsnära tjänster? igår. Nu ska arbetarklassens kvinnor och en del män serva Reinfeldt och kompani när de vilar efter ett hårt dags arbete på Rosenbad. Det gamla klassamhället gör comeback.


Kulturdepartementet förslår i en promemoria den 20 februari att inga begränsningar skall finnas för reklam i radio och att TV-reklamen ska få vara upp till 12 minuter per sändningstimme. Undantag kan dock få göras för ännu mer reklam. Så nu kommer blöj, tvål, bank och annan värdelös reklam få ta ännu mer tid av TV-tiden. En positiv sak med det är dock att det blir mer tid för toabesök och kaffekokande.


Fortsatt strul på webblogg gjorde att det inte gått att lägga ut något flera dagar.  Äntligen publicerad efter flera dagar av trassel!! Uselt Webblogg!.

 

www.kulturochpolitik.se

http://ingemarblogg.webblogg.se/fotoblogg

   

RSS 2.0