Tar jobben slut

För ett antal år sedan läste jag en bok som hette ”The End Of Work” (Tarcher/Putnam Books, New York 1995). Boken var skriven av en amerikan med namnet Jeremy Rifkin. Den kom ut 1995 i USA och blev en succé. Boken diskuterar vad som händer när ett samhälle får en tillväxt som inte skapar nya jobb utan allt färre producerar mer så att alltfler får allt svårare att få jobb.

 
Grundtanken i Rifkins bok är att genom teknikutvecklingen så kommer utvecklingen ofelbart gå mot en situation där fåtalet gör merparten av arbetsuppgifterna samhället. Rifkin för fram tesen att om inte samhället klarar av att möta utmaningen som innebär att arbetet inte i sig blir nödvändigt för alla utan flertalet faktiskt inte behövs för att genomföra.

 
Rifkin visar med ett räkneexempel på hur 90 miljoner av de då existerande 124 miljoner industrijobben i USA med teknikutveckling, datautveckling osv. riskerar att försvinna. Vi kan själva ta exempel på hur teknikutveckling kan slå ut en hel industri. Facit i Åtvidaberg tillverkade världens bästa och mest avancerade räknesnurror på sin tid men i o m miniräknare och den teknik som den stod för kom slogs hela Facitkoncernen ut på en förhållandevis kort tid. Alla jobb försvann mer eller mindre över en natt. Samma sak varnar Rifkin för.

 
Vad innebär det för framtiden och jobben och inte minst vår syn på jobben och på jobbet. En helt ny världsbild håller på att målas upp. Ett arbetsliv där arbetena inte räcker utan vi måste hitta ett nytt sett att se på jobbet både som försörjning men också som identifikation och livsmål.

 
I det här perspektivet blir den aktuella politiska debatten kring arbetslösheten ett problem då förslagen till lösningar ur ett rifkinskt perspektiv kan synas fel medicin eller i vart fall en kamp mot väderkvarnar. För är det så att det starka teknikutvecklingen leder till en fortsatt tillväxt som inte ger nya jobb så får exempelvis nyliberalernas avregleringsförslag, borttagande av arbetsrätt och låglönekonkurrans motsatt effekt. De jobben är ju de som kommer att försvinna i samma utvecklingsspiral som de som man vill ersätta och skapa från högerns håll.

 
Vad finns kvar då. Jo en social ekonomi där mänskliga behov av vård, skola, omsorg, rekreation, resor och att vara en social varelse kvar efter allt har producerats av allt färre. Efter ha läst Rifkins bok kan man undra är vi på väg mot ett Utopia där arbete blir något för eliten medan resten av befolkningen måste hitta andra , men lika vettiga och behövda sysselsättningar i framtiden. Och vad händer med ett samhälle som utvecklas slikt? Kan ett sådant samhälle bli rättvist och jämlikt eller blir det ett starkt klassbundet och hårt samhälle.

 
Frågan är för viktig för att nonchalera och är värd att diskutera.

 
För övrigt……

 
…….Riksbanken har upptäckt en inflation som ingen annan ser

 
…….God natt till BK Derby och tack för det som var

 
…….Tony Meehan, trummis i gamla Shadows har lämnat oss.

 
…….Link Wray gitarristen som uppfann distorsionen har också tackat för sig

 


Tokstollar på gång

32226-5

Påminnelse om bättre och ljusare tider
Foto Ingemar E L Göransson


Ett nytt parti håller eventuellt på att födas. Varför och vad vill de. Jo det s.k. Piratpartiet vill bli vågmästare i riksdagen med ett program som enligt dom själva är att upphäva  ” upphovsrätt, patent, varumärken och mönsterskydd”. Det hela verkar inte lite stolligt men det ger uppmärksamhet. Man annonsera nu också efter riksdagsmän.

 
Det är att ha självförtroende och det är inte lite populistiskt. Det finns ett missnöje bland folk med att det har blivit olagligt att nedladda upphovsskyddat material som filmer och musik. Men de flesta inser ju självklart att det blir ingen ny musik om inte musikerna får betalt för sitt jobb. Och det blir inga nya filmer om inte filmproducenterna kan få igen och tjäna pengar på det man faktiskt gör. Spelindustrin kan inte heller överleva och investera i nya produktioner om man inte kan tjäna pengar på de spel som finns ute.

 
De här industrigrenarna är viktiga och det är naturligtvis lätt att säga att det är bara att kopiera på men de flesta inser följderna av att man gör det. Piratpartiet skulle faktiskt skada hela diskussionen med sin extremt liberala och världsfrånvända inställning.

 
Det blir än tydligare när man vill ta bort skyddet för mönsterskydd och patentsystemet. Med detta skulle Piratpartiet faktiskt gå kriminella kretsars ärende när de själ och pratkopierar varor som sedan säljs för en bråkdel till konsumenterna.

 
Vad skulle ha hänt om inte uppfinnarna av exempelvis telefonen eller andra banbrytande uppfinningar inte kunnat patenterat dem?

 
Sen är det också att figurer som Piratpartiet skadar hela diskussionen om kopiering av upphovsrätt på ett sätt som inte är konsumenterna till godo. Ska vi kunna föra en diskussion om den giriga inställning som de stora som Sony för när tokstollar som Piratpartiet blir talesman för de som är kritiska till tokstolliga kopieringsskydd som förstör datorer, löjeväckande åtal av 12-åringar osv.

 
Vi behöver inget Piratparti!

 
Noterat……

 
……..att vodkan håller på att ta slut i Ryssland – de kan väl köpa på internet!

 
……..att det är inte roligt att vara Linköpingsbo när Derby i bandyn ångar på mot tvåan och LHC i hockeyn har slutat upp och vinna

 
……..Firma Reinfeldt har tappat över 10 procent i popularitet på ett halvår – en historisk bedrift och ett erkännande av svenska folket att de känner igen en bondfångare när de ser en

 
……..Ola Magnell fyller 60 alldeles snart – Grattis Ola!

 
……..Jag lyssnar gång på gång på Peps underbara CD ”Äntligen”

 
……..Under de första dagarna har flera hundra har besökt min nyöppnade hemsida www.kulturochpolitik.se

 
Trevlig helg!Vill du bli sjuk

I lokaltidningen idag så intervjuades en Jeannie Medin som forskar om folkhälsa. Hon har funnit att kvinnor drabbas i väsentlig större utsträckning av stroke om de har jobbat inom jobb som drabbades av 90-talskrisens nedskärningar och haft en berättigad oro för framtiden. Krisen tog med andra livet av kvinnor som jobbade inom vård, omsorg och andra delar av det som vi kallar välfärdsjobben.

Är det inte en skandal att den politik som då drevs fram av högerregeringen under Bildt och som ett resultat av nyliberala ideer om marknadsstyrning och marknadsanpassning fortfarande lever i så stor omfattning.

Den borgeliga s.k. alliansen vill ju bara fullfölja med privatiserinngar, nedskärningar och penningstyrning av politiken om de vinner. Vill de ta livet av fler kvinnor som skall stressas och riskera att i onödan drabbas av stroke på grund av en politik som redan har misslyckats.

Jennie Medin har gjort ett viktigt arbete som vetenskapligt bevisat vad vi andra sedan länge anat. Nyliberalism är inte en bara en dålig och orättvis politisk väg - den dödar också!

I övrigt....

Skräp-TV fortsätter att inta våra vardagsrum - nu skall vi bli intresserade av hur grannen bedriver sitt sexliv. "Sex inspectors" är det senaste i trenden av skräp-TV som vi drabbas av.


Ny hemsida för kultur och kulturpolitik

Det diskuteras på tok för lite kulturpolitik i Sverige idag. Ingen verkar observera att borgarna hotar med en ren kulturskymning. Moderaterna och alliansen vill dra bort statsmedlen exempelvis till folkbildningen, Stadsteatern i Stockholm skall inte få spela annat än barnteater för att inte konkurrera med de kommersiella privatteatrarna. Kulturrådet hotas av nedläggning av borgerligheten och den fria entrén till de statliga museerna kommer att tas bort.

Det behövs en kulturdebatt, men var finns den? Det är så så tyst.

Inför valet kommer säkerligen inte kulturpolitiken bli så speciellt uppmärksammad utan det blir av naturliga skäl plånboksfrågorna, men för den skull får inte kulturpolitiken glömmas bort.

För att om än lite bidra till detta så har jag köpt en egen domän www.kulturochpolitik.se och den har startat i dag. Tanken är och målsättningen är att få igång en levande debatt. Ett antal kulturpersonligheter har lovat att bidra med inlägg och förhoppningsvis även aktiva kulturpolitiker vill också bidra till en levande debatt om kulturen och dess framtid.

Så, så snart jag har ett gäng inlägg så startar debattsidan. Hoppas du vill bidra!

Men det innebär inte att jag kommer att lägga ner min blogg - jag fortsätter!

Pagrotsky glömde arbetplatserna

32226-4

Foto Ingemar E L Göransson

I söndags i Aftonbladet gav vår kulturminister Leif Pagrotsky nya nyårslöften. Samma sak gjorde han förra året och kunde inte utan stolthet berömma sig över att lyckats hålla sina gamla avgiva löften. Det är starkt. Det är bra och det var inget fel på de nya löftena heller.

 
De fortsätter i samma spår som förra året. Mer pengar till institutionerna och barnkulturen. Skolbiblioteken skall stärkas och mångfalden i kulturen likaså. Kulturen skall spridas till hela Sverige inte bara till de stora städerna och kulturarvet skall få ökat stöd.

 
Men, saknas inte något? Var befinner sig människorna varje dag fem dagar i veckan? Där kulturen inte finns, där de som inte nås av institutionerna skulle kunna möta kulturupplevelser och kunna delta själva i kulturlivet. Inte bara konsumera utan till och med skapa!

 
Leif Pagrotsky inte ett ord om arbetsplatserna, inte ett ord arbetsplatsbibliotek, inte ett ord om arbetarklassen och löntagarna med små inkomster och ovana vid kultur. Varför får inte de sin beskärda del. Fortfarande finns det bara knappt 8 miljoner till arbetsplatsbaserade kulturprojekt vilket är bara en dryg promille av hela kulturbudgeten. Detta samtidigt som behoven är mycket större.

 
LO har kritiserat kulturministern för att det inte finns mer medel till arbetsplatsbaserade kulturprojekt men kulturpolitiken fortsätter på samma bana – en ensidig satsning på institutionerna och fortsatt väldigt lite på att nå arbetsplatserna trots att vi och kulturminister vet att kulturverksamhet på arbetsplatserna ger bara positiva resultat. Samtidigt som vi når de som inte normalt nås av kulturen.

 
Bra kulturbudget men hur kunde du glömma arbetsplatserna?


RSS 2.0