Marx är död men inte Marx analys och metod

Marx är död men inte Marx analys och metod     

Signaturen Attila har på sin blogg dödförklarat Karl Marx och Marx lära. Herbert Tingsten dödförklarade ideologierna på 1950-talet. Tingsten hade fel vilket politiken och välfärdsuppbygget under de kommande 25-30 åren motbevisade Tingstens tes. Trots att Attila och med honom andra liberalt påverkade eller rent borgerliga skribenter har försökt i samma riktning som det Tingsten misslyckades med på sin tid är det viktigt att diskutera Marx  utifrån 2000-talets perspektiv. Vad har förändrats och vad gäller fortfarande? Finns det saker i Marx teorier och metod att analysera samhällsutvecklingen som fortfarande gäller. Eller är marxismen död efter Sovjet och kommunismens totala ideologiska bankrutt.


 

Fortfarande missar mången Marx-kritiker den viktigaste skillnaden mellan de som äger produktionsmedlen (dvs. fabrikerna, maskinerna osv.) och de som säljer sitt arbete för att leva och därmed inte producerar varor utan också med sitt arbete förädlar och tillför ett mervärde.


 

Det är intressemotsättningen mellan dessa två grupper arbete och kapital som ÄR grunden för klasskampen. Att sedan ägandet har olika former där fler äger aktier idag än under Marx tid förändrar i sak inget då just spridningen av aktier exempelvis stärker små mycket rika ägargrupper. Det är ingen tillfällighet systemet med A och B-aktier. Kapitalet har också blivit mer anonymt genom pensionsfonder och andra former för institutionellt ägande.


 

Marx-kritikerna beskriver ibland det de kallar medelklassen (alla inklusive arbetarklassen) utifrån ett ekonomiskt mått; dvs. att de lever ett ekonomiskt bättre liv än sina förfäder; att välfärden omfattar fler osv. Sedan beskriver ex Attila de fattiga som "outbildade, flyktingar, ungdomar, långtidssjukskrivna, missbrukare samt arbetslösa".


 

Därmed missar de det centrala i Marx tankevärld; människornas klasstillhörighet är utifrån människans förhållande till produktionen. Dvs. den som äger produktionsapparaten och har avgörande inflytande över den har ett annat förhållande klassmässigt än den som säljer sin arbetsförmåga och sin yrkeskunskap. Det innebär att fortfarande finns det grundläggande i Marx tankevärld kvar; arbete och kapital och intressemotsättningen dem i emellan.


 

Attila skriver vidare och med visst förakt att "De outbildade har av olika skäl inte valt den akademiska banan, antingen pga. dålig motivation, brist på sk läshuvud eller så har de valt att arbeta sig upp. Missbrukarna, de långtidssjukskrivna och de arbetslösa är idag oftast försörjda av offentliga medel".


 

Vad då Attila liksom andra Marx-kritiker glömmer är att majoriteten av löntagarna och främst arbetarklassen inte har akademiskt utbildning. Exempelvis endast några procent av LO:s medlemmar har någon akademisk utbildning över huvudtaget men du räknar in dom i din medelklass.


 

Tyvärr är det så att liberalt sinnade skribenter missar själva essensen i Marx tankevärld. Marx värld som han beskriver den är utifrån 1800-talets mitt det är sant. Men han gav oss ett analysverktyg som fortfarande står sig. Den leninistiska revolutionen skedde men den var en återvändsgränd som egentligen inte hade mycket med marx att göra.  Den verkliga ”revolutionen” i betydelsen förändring var när arbetarrörelsen som i Sverige (dvs. socialdemokratin och fackföreningsrörelsen) använde Marx analysmetod för att inte bara förklara och förstå samhäller utan också förändra klassamhället i demokratisk och jämlikare riktning.


 

Marx behöver inte dödförklaras. Han behöver bara förstås och användas i form av hans grundläggande teorier och förklaringsmodeller av samhället, klasskampen och samhällsutvecklingen. Marx har inget med ryska revolutionen, Sovjetmakten eller Kina att göra utan Marx bidrag var en teori förstå att förstå och förändra världen. Dogmatism oavsett om den kläs i Marx eller Adam Smiths kläder är en styggelse och inget verksamt verktyg för att förstå och förändra.


 

En sak har dock Attila helt rätt i är när han skriver ” Om man blott använder marxismen som ett diffust rättesnöre, utan att anpassa dess begreppsvärld till vår tid, då förvandlas marxismen till en dogm, en religion, vilket rimmar illa med Marx visioner om en vetenskaplig socialism.”

 


Jag skulle inte kunnat uttrycka det bättre själv. Problemet blir när socialdemokratin överger analysmetoden och anpassar sig till en borgerlig syn på samhället och hur det fungerar. När socialdemokrater som skett tidvis mer lutar sig mot nyliberala marknadslösningar istället för att ha en holistisk samhällssyn. Då får socialdemokratin problem inte bara med sin identitet utan också med sitt politiska handlande.Till sist.........

...................frågan om Fredrik Reinfeldts barnflicka börjar likna som så mycket annat när det gäller högerregeringen, en såpa med svartjobb, inga arbetstillstånd osv. När börjar skandalerna och m-märkta affären bli riktigt besvärande för regeringen?Glöm inte……

 

www.kulturochpolitik.se

och min fotoblogg


Varför så få protester mot Irak-kriget?

Varför så få protester mot Irak-kriget?


Varför så förtvivlat tyst i Sverige om USA:s angreppskrig i Irak. När Vietnemakriget p¨ågått var det stora offentliga protseter. Nu är det tyst medan slakten pågår. Hittills har ca 3.000 amerikanska soldater och upp mot 60.000 civila (se www.iracbodycount.org). Har vi blivit så liknöjda att vi inte bryr oss längre?


De senaste dagarna har det varit massiva demonstrationer mot Irakkriget i Los Angeles och Washington. Här fanns veteraner från kriget, vanliga demonstranter och kända skådisar som Sean Penn,  Jane Fonda rockstjärnor och pastor Jesse Jackson. (se www.unitedforpeace.org  och www.latimes.com (videos från både LA och Washington))


 

Ron Kovic, en veteran från Vietnam sa till LATimes att han såg samma sak som då att soldaterna  som då hade litat och trott på landets ledare nu kände sig lika lurade som då.

Uppenbart är att kritiken mot USA:s i växande i USA och är troligen den viktigaste enskilda hotet mot Bush kritik för att travestera vad Nixon sa om den växande anti-krigsopinionen på hemmaplan under Vietnamkrigets dagar.


 

Vad som förvånar mig är frånvaron av demonstrationer i Europa mot USA:s krig i Irak. Detta trots att kriget snart pågått i fyra år vilket är längre än krigsinsaten både världskrigen. Kriget är ju närmast en privat angeläget för Bush och i intresse av de amerikanska oljebolagen som så gärna vill komma åt Iraks oljekällor. Krigets offer är oerhörda och kostnaden för USA hotar världsekonomin, men ingen eller få protesterar i Europa.


 

När kriget bröt ut så samlades tusentals i demonstrationer runt om i Sverige,. Idag är det skrämmande tyst trots kriget har tagit oerhört många offer. I USA växer opinionen med varje ung man som kommer hem i en liksäck och president Bush möter en allt mer upprörd opinion hemmavis. Att han har förlorat både senat och kongress är ett tecken på att han är utan makt egentligen. Givetvis kan han göra som han gör nu, strunta i de folkvalda församlingarna och fortsätta kriget som om det vore en personlig entreprenad.


 

Resultatet blir naturligtvis att nästa regering och nästa president kommer att få reda ut eländet. Men det kan endast finnas en lösning på Irakkriget – USA måste lämna Irak och ett FN-mandat får i uppdrag att lösa den eskalerande våldsspiralen. Men vågar ta det initiativet. Men alternativet är än mer skrämmande ett fortsatt krig i Irak med ökade offer och ett nytt krig mot Iran.


 

Ron Kovic i Los Angeles hade helt rätt när han påpekade att Irak påminner allt mer Vietnam. Inte heller det här kriget kan USA vinna – det är endast apokalypsens ryttare som kan vinna något på vansinnet.Till sist……


  

……………Kände du dig rik när löningen kom och Reinfeldts utlovade 1000-lapp skulle komma. Om du har en lön under 30.000 så känn dig blåst och lurad av Sveriges mest ohederliga regering någonsin! 

……………Lyssnar just nu på Muddy Waters "Hoochie Coochie Mannish Boy – On The Road 1971-73" (Music Avenue) som innehåller live-inspelningar från de ”förlorade åren” mellan 1970-1976 då Waters började samarbeta med Johnny Winter. Hur som helst alldeles utmärkt platta som är värd att skaffa för den som gillar Chicago-blues.


 


……………Vet du att du kan köpa Elvis vin "Blue Suede Chardonnay" på Systembolaget. Ett trevligt och gott Chardonnay som gjordes speciellt för Presleys och serverades på Graceland. Helt okay för ca en 50-lapp.FOTO Ingemar E L Göransson

LO-huset, Norra Bantorget Stockholm, april 2003Se även
www.kulturochpolitik.se
http://ingemarsblogg.webblogg.se/fotoblogg

En ofattbar tragedi

En ofattbar tragedi

En åttaårig pojke har dödats av en ung psyksjuk man i Jönköping. Det är inte första gången det sker. Händelser, tragedier som denna sker med jämna mellanrum. Förvirrade, sjuka människor tar ut sin förvillelse på oskyldiga i våldsamma händelser som i Jönköping, Gamla Stan i Stockholm och på andra ställen. Oskyldiga skadas och dör. Kort sagt människor som råkar var på fel plats vid fel tidpunkt får betala priset för den havererade psykvården.


 

När psykvården skulle bli mer human för ca 20 år sedan skulle de mentalt sjuka släppas ut i samhället från de allt annat än humana mentalsjukhusen. Dårhus kallades de då de ofta inte gav annan behandling än förvaring. Nu skulle de sjuka ges behandling ute i samhället och deras liv skulle bli väsentligt mer humant och bättre.


 

Problemet var dock att samtidigt skedde en nedskärning av öppenvården och man räknade kallt med att den nedskurna sjukvården skulle klara det som inte institutionsvården klarade att de psyksjuka ett bättre liv.


 

Att man misslyckades är uppenbart. Ingen följer upp om de sjuke tar sin medicin som gör att han fungerar för om han tar så drabbas han av biverkningar men tar han dom inte så slår sjukdomen till och händelser som den nu i Jönköping kan ske.


 

Detta moment 22 är orsaken till många av de tragedier vi ser. Tragedier för o0ffren, deras anhöriga men också för den sjuke som begår sina vansinnesdåd i en psykos. Han eller hon får leva med vetskapen om att ha dödat eller skadat en människa för resten av sitt liv.


 

Händelser som i Jönköping får inte ske, de får inte upprepas men kommer att göra det så länge psykvården ser ut som den gör. Att få ordning och få en fungerande psykvård kostar säkerligen en massa pengar. Frågan är hur många ska sätta livet till innan räknenissarna inser att priset är för dyrt?


 

Till sist…….

 

……………regeringen Reinfeldt hotar din och min personliga integritet. Försvaret ska få avlyssna vart ord vi ringer, varje mail vi skickar över staten Sveriges gräns. Jag trodde KGB och Stasi inte fanns längre men dessa två organisationer verkar ha återuppstått på Rosenbad! Det är dags för borgerliga väljare att inse vart det är på väg – vad det här ni röstade för?


 

……………Sonny Rollins den utmärkte jazzsaxofonisten har fått Polarpriset. Tyvärr är hans mer framträdande generationskamrater sedan länge död; John Coltrane och Miles Davis, så det fantastiska jazzäventyret från slutet av 1950 och 1960-talen får belönas genom att Sonny Rollins belönas. Lyssna på hans utmärkta och banbrytande plattor : ”Moving On”, ”The Sound Of Sonny Rollins”, ”Tour De Force” eller ”Colossus” eller varför inte hans inspelningar på Impulse. Alla finns på www.ginza.se eller www.amazon.com .


 

……………vet du att du kan få ladda ner gratis låtar från www.arhoolie.com  tre gånger per vecka. Arhoolie är USA.s främsta skivbolag för folk, root och bluesmusik. FOTO Ingemar E L Göransson
Kyrkogård på julaftonsmorgon 2006, fotograferad med mobiltelefon Sony Ericson K750i 

Glöm inte

www.kulturochpolitik.se

och http://ingemarsblogg.webblogg.se/fotoblogg

 

 

En mörkrets konformism

En mörkrets konformism

En intoleransen konformism griper omkring sig. Slöjdebatt och språkdebatt är några väl synliga tecken på detta.

FOTO Ingemar E L Göransson


Varför denna konformism? Varför eftersträvar vissa att alla ska se lika ut, vara lika, uppföra sig lika kort sagt inte sticka ut från mängden. Det märkliga är också att de som mest eftersträvar konformism är de som säger sig vara apostlar och ridare för individens frihet.


 

Ta som exempel det i alla stycken helkorkade förslaget om att elever bara skall få tala svenska i skolan. Det är inte bara helkorkat utan också intolerant och främlingsfientligt eftersom det förutsätter att den som talar ett annat språk talar illa om den som inte förstår. Eleverna ska inte tillåtas att ens få föra ett samtal sins emellan på ett annat språk. Det kan uppfattas kränkande påstår vissa folkpartister i det här fallet. Kränkande för att de inte förstår vad eleverna säger till varandra. Tala om att ha kontrollbehov som sträcker sig långt över det som är rimligt.


 

När man på en skola i Landskrona nu förbjuder alla språk utan svenska så innebär det också att man gör sällskap med åtgärder som sker i diktaturer där minoriteter förbjuds att tala sitt eget språk av politiska skäl. Politikerna i Landskrona som med sitt språkförbud sällar sig till sällskapet av olika diktatorer som Saddam Hussein och andra illustra folkförtryckare. Inte heller löser man problemen på skolan utan troligtvis fördjupar dem.


 

Likaså pseudodebatten kring den muslimska slöjan. Är det av omsorg om flickorna som bär den eller är det för att ”det inte hör hemma i Sverige” som den diskussionen förs. Förs samma diskussion om judiska klädsel som religionen påbjuder eller sikhernas klädedräkt och buddisternas klädsel?


 

Nej, jag tror det handlar om fördomsfull, icke-accepterande av det annorlunda. En intolerant syn på människor och människors sätt att välja att leva. Man kan jämföra med min föräldragenerations ondgörande över raggare, mods och punkare; icke-konformism som ungdomsrevolt. Det ser annorlunda ut än den klädsel som ”alla andra” hade då.


 

Man kan tycka vad man vill om religiösa klädregler, men så länge det är individen som väljer detta så finns ingen anledning att beklaga sig eller utropa konformistens bannbulla. Den står enbart för intolerans, rädsla för det annorlunda och fördomar om det man inte känner igen.


 

Översatt i politiska termer blir det smygrasism, fascism och ett stöd för värre krafter än den tyste intolerante svansviftaren. Man kan som sagt undra hur det kommer sig att de som mest talar om individen och hyllar individualismen är det mest kollektivistiska genom sin kvävande konformism. Å andra sidan bekräftar det enbart min uppfattning att om individen skall kunna vara fri så behövs ett starkt kollektivt samhälle som ger utrymme för individualism.


 

Glöm inte

www.kulturochpolitik.se

och min fotoblogg

 

Är arbetsgivarna korkade?

Är arbetsgivarna korkade?

Kollektivavtalet är grunden för förhållandet mellan arbete och kapital. Har arbetsgivarna glömt vad de vinner på kollektivavtal - arbetsfred och tillväxt.

FOTO Ingemar E L Göransson


När jag var kring 19 år fick jag ett jobb på ett lager i Göteborg. Ägaren, en äldre man, importerade diverse  prydnadssaker och annat mer eller mindre värdelöst billiga småprylar. Jag var arbetslös och blev hänvisad av AF till det här jobbet i Gårda. Efter jag hade slutat skolan, flyttat hemifrån så var jag på jakt efter ett jobb istället för de inställda studierna.


 

Af kunde inte svara på frågan om vilken lön, vilka arbetsvillkor eller annat utan hänvisade till ägaren. Från honom var det inte heller möjligt att få ett vettigt svar utan han sa bara vi får se eller vi tar det senare. I bristen på vettigt svar åkte jag upp till handels avdelning i Göteborg och deras expedition på Järntorget.


 

- Du grabben, sa ombudsmannen, dena dära stället är i blockad för han har inte tecknat kollektivavtal. Han är en ful fisk som brukar blåsa folk på lön, semesterersättning och har inte en enda försäkring.


 

Dagen efter åkte jag tillbaka med min uppsägning, blockadlappar och inskrivningsblock till Handels. Några gick med och jag gick hem. Annat jobb det löste dagen efter då det inte var svårt att hitta nya jobb 1970, inte ens för en grabb på 19 år och utan utbildning.


 

Varför berätta denna historia då? Den är för det första hyperaktuell då kraven på att det finns kollektivavtal är viktigare än någonsin. När salladsbaren Wild `n´ Fresh i Göteborg, Plymouthbrödernas pallfabriker i Småland eller när Carina Sengkeys förskola Strålarna på Lidingö begråter sitt öde i framförallt nyliberalismens ärkedrake Dagens Nyheter så är det manifestation av arbetsgivarnas ovilja att acceptera ordning och reda på arbetsmarknaden. 


 

För seriösa arbetsgivare är nämligen en klar fördel med kollektivavtal liksom för löntagarna. Alla vet vad som gäller, alla vet att alla behandlas lika och har likvärdiga villkor. Löntagarna vet att de inte konkurrerar med priset på sin arbetskraft. Samtidigt vet arbetsgivarna att konkurrerande företag inte dumpar sina priser med lönerna utan konkurrensen sker på lika villkor.


 

Det här har tydligen vissa på arbetsgivarsidan så svårt att omfatta att de till och med är illojala mot sina egna medlemsföretag då de som inte tecknar kollektivavtal inte tillhör arbetsgivarnas olika branschorganisationer. Man går t.o.m. så långt i sin önskan att angripa facket att man är beredd att låta sina egna medlemmars företag och anställda i dessa konkurrerar ut av icke-seriösa företag. Argumenten är istället hämtade från strejkbrytarföretag och organisationer från det stridiga 1920 och 30-talen.


 

Idag är det facken istället som försvarar kollektivavtalen som bas för förhållandet mellan kapital och arbete. Argumentationen är som hämtad från dåtidens SAF och inte från den då splittrade fackföreningsrörelsen. Upp och ner vända världen kan tyckas, men dåtidens arbetsgivare och fackföreningsledare hade rätt det har historien visat när vi ser facit. Arbetsfred vanns, levnadsstandarden höjdes på ett med jämförbara länder otroligt sätt och med en hastighet som ingen kunde förutse.


 

Efter min korta anställning på det i blockad satta lagret lärde jag mig en viktig sak. Kolla alltid att det finns avtal, kräv papper på allt vad som gäller anställning och villkor. Lita aldrig på en arbetsgivare för när egetintresset får råda kan det bli som i mitt fall eller i fallet med Wild `n ´ Fresh – avtalen följs inte och allt blir en enda röra. Det spelar ingen roll hur vänlig förstående eller för ögonblicket just en arbetsgivare är för en vacker dag så kan det vara ekonomisk problem, personliga misshälligheter eller bara oskyldigt tjafs. Då gäller arbetsgivarens uppfattning om inget kollektivavtal finns.


  

Glöm inte

www.kulturochpolitik.se

min fotoblogg

    

Underskatta inte Mona Sahlin

Så det blev i alla fall Mona Sahlin som blev det socialdemokratiska partiets nye ordförande. På något sätt är det inte överraskande utan egentligen väntat. Eller rättare sagt borde varit väntat för om man ser till vad de eventuella motkandidaterna så var inte motståndet så svårt nätr man ser till erfarenhet, verbal och kommunikativ förmåga och  ledaregenskaper.


 

Medan den i mitt tycke obegripligt uppblåsta auran kring Margot Wallström som under flera år varit övertydlig att hon inte stod tillförfogande. När sedan Carin Jämtin tacka även hon nej så var det bara kvar Mona Sahlin. De övriga exempelvis de manliga kandidaterna var av andra skäl redan ute ur nomineringsspelet – politikst omöjliga p.g.a. de inte är kvinnor.


 

Om man ska se vad som är positivt med Mona Sahlin så är det flera saker som gör henne rustad väl för uppgiften.


 

Hon har för det första lärt sig av sina misstag och Toblerone osv. gör sahlin istället högst mänsklig. För när t.o.m. en eventuell statsminister kan göra sådana misstag så är det säkert en tröst för andra mer dödliga som har missat en räkning eller klantat sig på annat sätt med privataekonomin.


 

Mona Sahlin har visat ett genuint intresse för integrationsfrågorna och har exempelvis ett stort förtroende bland invandrargrupper. Det har en speciell betydelse då många nya svenskar inte har lyckats bli engagerade i det demokratiska hantverket vilket visar sig i ett väsentligt lägre valdeltagande.


 

Mona Sahlin har också en annorlunda framtonig som ledare än Göran Perssons bufflighet och ibland lite dryga attityd. Ledarskapet i socialdemokratin behöver bli mer öppet och resonerande. Kan Mona Sahlin också bryta maktmonopolet på Sveavägen 68 som grabbarna Larsson, Olsson och Nuder så är det en nåd att stilla bedja om.


 

Mona Sahlin börjar i en rejäl medvind. Högerregeringen har gjort sig rejält misshagling bland alla snart. Opinionssiffrorna ligger när 10 % enheter under valresultatet och Reinfeldts kabinett har mer gjort sig uppmärksammade för fiffel, ruffel, båg och egenintresse än att regera landet. Kan Mona Sahlin tillsammans med en förändrad partiledning få fart på oppositionspolitiken kan vägen vara påbörjad till återtagandet av regeringsmakten senast 2010.


 
 

Till sist…….

  

……………LHC förlorade även ikväll. När byts tränare Persson ut?

  

……………Är det någon som kan förneka att klimatfrågan är viktig nu efter denna märkliga och stormiga ”vinter”?

 

Glöm inte

 

www.kulturochpolitik.se

http://ingemarsblogg.webblogg.se/fotoblogg


Miles Davis - en nybörjarintroduktion

I söndags visade TV en konsert med Miles Davis från 1970. Det var när Miles Davis spelade på Isle Of Wight-festivalen för 600.000 personer som inspelningen gjorde. En mirakulös konsert med en av 1900-talets största musiker och innovatörer. Miles Davis var inget mindre än en av jazzens  3-4 främsta.


 

Hans musik var inte bara fräsch och nyskapande under hela hans liv utan den hade också förmågan att kommunicera till nya lyssnare och samtidigt behålla de gamla. Han utvecklade jazzen successiv och överraskade gång på gång.


 

Här är lite av nybörjarens tips till Miles Davis fantastiska värld. Men kom gärna ihåg att Miles Davis var otroligt produktiv och nedanstående förslag är bara några få ur en rikhaltig produktion. Miles Davis började spela in plattor redan som 19-åring 1945 och spelade ihop med bland andra Charlie Parker under de första åren.

En komplett diskografi hittar du här.


 

Miles (Prestige 1955)

Cool 1950-talsjazz med rökiga skumma källarklubbar och ett lysande samspel med ett annat plågat geni John Coltrane. En platta som representerar den tidige Miles Davis.


 

Round Midnight (Columbia 1955)

Den sensationella debuten på Columbia. där Thelonuis Monks klassiker Round Midnght ges en ny upplevelse i smarbetet i Miles Davis bästa band kanske någonsin John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers och Philly Joe Jones.


 

Miles Ahead (Columbia 1957)

Miles Davis påbörjade ett samarbete med storbandarrangören/ledaren/pianisten Gil Evans när han kom till Columbia (de hade samarbetat redan 1950) och 1957 släpptes den platta som av många kritiker räknas som om inte den finaste så en av de absolut finaste Davis gjorde.


 

Kind Of Blue (Columbia 1959)

En av jazzens portalplattor. För popsnören så är Kind Of Blue jazzens ”Sgt. Pepper” vad det gäller inflytande på en hel generation av musiker och för jazzmusikens utveckling. Samspelet med John Coltrane utvecklat till nya höjder. Snart skulle dock Coltrane få sparken av Davis p.g.a. hans allt mer accelererande heroinmissbruk.


 

Sketches Of Spain (Columbia 1960)

Nytt samarbete med Evans och en ny vändning. Miles Davis ger sig på spansk musik och gör Rodrigos ”Concerto De Aranjuaez” till en klassiker i dess riktiga bemärkelse. Så ljuvligt vackert, så fantastiskt själfullt och levande varm musik så det knappast kan överträffas.


 

Miles Davis In Europe (Columbia 1963)

En chock för jazzpubliken när Davis kom till sydfrankrike och uppträdde med en ny grupp med bl.a. en mycket ung Herbie Hancock. Också en av de bästa live-plattorna som Miles någonsin gjorde.


 

My Funny Valentine - Miles Davis In Concert (Columbia 1965)

En av flera brillianta live-plattor som släpptes under mitten av 1960-talet. Skillnaden här är dock att det är en balladplatta. Svårmodig, vacker och full av den alltmer plågade konstnärssjälen Miles Davis.


 

In a Silent Way (Columbia 1969)

Ett mer elektriskt och eklektiskt sound. Hans sökande under 1960-talets andra halva har nu resulterar i ett sound som närmar sig den moderna rocken. Kritiken från vissa jazz-kritiker var oförsonlig men många hade nog svårt att hänga med. Idag framstår ”In A Silent Way” som en milstolpe i jazzens utveckling och som en parallell till den då avlidne John Coltranes mest sökande inspelningar.


 

Så då var vi tillbaka till söndagens konsert på TV. Nu är det den intresserade eller nyfikne lyssnarens tur att bekanta sig med Miles Davis – grattis till den upplevelsen.


 

Glöm inte

www.kulturochpolitik.se där du kan läsa mer om massor av plattor (här och här)

min fotoblogg.

       

Barbarernas återkomst

Barbarernas återkomst

Lorriane Hotel, Memphis Tn. USA där rasister mördade Martin Luther King Jr 1968. De är samma andas barbarer som härjar i Irak idag.

FOTO Ingemar E L GöranssonBarbarerna mördar barbarer, så kan man sammanfatta det som skedde igår när två av Saddam Husseins hantlangare hängdes i Bagdad. Den ene skiljdes i hängningsögonblicket från sitt huvud. De avskyvärda bilderna som vi kunde se från Saddam Husseins hängning upprepades med andra ord på nytt igen.


 

Att Saddam Hussein och hans hantlangare är skyldiga till avskyvärda brott sitt eget folk, kurderna och alla andra som var honom misshagliga är ingen tvekan om. Men de närmast operettliknade s.k. rättegångarna ger varken klarhet i vad som hänt under Saddams terrorvälde eller ger en upprättelse till hans tusentals offer.


 

Rättegångarna liksom de summariskt utdömda och genomförda dödsdomarna är inget annat än en smutsig maktkamp mellan olika maktgrupper i Irak. Allt med USA:s goda minne. Nu stödjer man den sittande marionettregeringen liksom man en gång i tiden stödde sig på Saddams välde. Allt med syfte att kontrollera och dra nytta av Iraks strategiska geografiska läge och oljan.


 

Protesterna från omvärlden har varit omfattande men borde ha varit långt starkare. För det som nu sker i Irak är inget annat än ett regelrätt inbördeskrig där USA har hamnat mitt i stormens öga. USA och Bushadministrationen gräver allt längre ner sig i Iraks sand medan olika irakiska maktgrupper slaktar varandra både inne och utanför det s.k. juridiska systemet.


 

Barbariet, lever inte tu tal om annat.


  

Till sist……..

  

…………….Hur kommer det sig att Reinfeldts regering och dess utrikesminister Bildt är så förtvivlat tysta om folkmordet i Darfur och den allt för mänskliga rättigheter försämrade situation i Ryssland. Är regeringen rädd att störa Lundin Oils affärer?


 

…………….I går den 15 januari föddes 1929 den störste amerikan i modern historia; Martin Luther King Jr. Hans tal ”I have a dream” 1963 var det som innebar att de svartas och andra minoriteters och medborgerliga rättigheter kom att hamna i fokus i amerikansk politik. Fira hans födelsedag med att lyssna på talet som är ett retoriskt mästerverk.

 


Glöm inte

www.kulturochpolitik.se

och min fotoblogg


Carl Bildt, Lundin Oil och ryska affärer

Carl Bildts inblandning och engagemang i Lundin Oil har väckt berättigad uppmärksamhet. Koppling en framträdande politiker med utrikespolitiken som arena engagerar sig i ett vad de flesta kallar ett skumraskföretag utan skrupler som Lundin Oil är värt att uppmärksamma.


 


 Att Lundin Oil har ett dåligt rykte är ingen nyhet och Carl Bildt har haft som sin uppgift att vara ”dörröppnare” är heller inget nytt. Dvs. Carl Bildts uppgift har varit att använda sitt rykte som utrikespolitisk ”storhet” och sin personkännedom till att berika Lundin Oils ägare. Han har också belönats rikligt för sina drängtjänster vilket vi såg när hans optioner löstes in. Priset hittills för hans dörröppneri har givit honom en nättförmögenhet på 17 miljoner enligt Aftonbladet.


 

För den ryska statsledningen är gasledningen till Tyskland ett nationellt intresse och Putin har klart deklarerat att bevakningen av den blivande gasledningen blir ett primärt säkerhetsintresse. Gazprom har ett nära samarbete med Lundin Oil genom Vostok Nafta och Carl Bildt har belönats för ”utförda tjänster” som förra veckans mediauppmärksamhet.


 

Vad som inte frågats i samband med denna diskussion är om det finns andra affärer som Lundin Oil eventuellt har eller haft i Ryssland. Om det är så att det finns andra kopplingar mellan Lundin Oil, Ryssland innebär det att det kan finnas ett väsentligt närmare förhållande mellan Lundin Oil, Carl Bildt och den ryska statsledningen än vad som varit känt tidigare.


 De flesta som känner till hur Rysslands ekonomi och maktförhållande fungerar idag vet att det är snart omöjligt för utländska intressen att driva affärer i dagens Ryssland utan att det godkänds av maktkretsen i Kreml. Vad som mer är oroväckande är att en sådan ynnest (dvs. att få genomföra och driva affärer i Ryssland) innebär också att det finns från rysk sida en genfavör att inkräva vid lämplig tidpunkt.

 

En sådan koppling Lundin Oil, ryska affärer, Gazprom, Vostok Nafta och Carl Bildt kan ställa hela affären i en helt annan och ur korruptions och svensk utrikespolitiskt perspektiv besvärligt nytt läge.  Detta ställer givetvis också frågan kan Carl Bildt verkligen kvarstå som utrikesminister och skadar det inte svensk utrikespolitik och svenska intressen att han sitter kvar.


 


Glöm inte

www.kulturochpolitik.se

http://ingemarsblogg.webblogg.se


Bildt är körd!

Kalla saker vid sakers namn. Mutor och korruption är mutor och korruption! Kalla mutkolvar för vad de är – mutkolvar!


När Carl Bildt sitter med på regeringssammanträdet den 9 november och tar beslut om att undersökningarna om den planerade gasledningen på Östersjöns botten ska få fortsätta så är det inget annat än olämpligt, en lojalitetskonflikt och uttryck för en arrogans som bara den som tror sig stå över de regler alla andra är skyldiga att följa.


 

När Carl Bildt löser ut sina optioner i Vostok Nafta efter beslutet i regeringen den 9 november kan det inte uppfattas på annat sätt än att Bildt fick, alternativt lyfter, en ersättning av den styrelse som han tidgare tillhörde. Kort sagt han uppförde sig som vilken annan mutkolv som helst. Koppling Vostok Nafta – ryska Gazprom och Carl Bildt är häpnadsväckande och hör hemma i vilken thriller som helst som handlar om korruption, mutor och skumma intriger på högsta politiska nivå.


 

När idag Expressen som sannerligen inte är känd för att vara en vänstertidning kräver Bildts avgång visar PM Nilsson ett sällsynt prov på civilkurage som tyvärr inte är utmärkande för borgerliga ledarskribenter för det mesta.


 

Undertecknad har tidigare ställt frågan om när Carl Bildt kommer att avgå. Att han blir tvunget verkar den nya uppgifterna borga för och den snabbt ökade kritiken mot honom och hans sammanblandning av sina privata affärer och svensk utrikespolitik.


 

Detta sätter Fredrik Reinfeldt i ett synnerligen pinsamt dilemma. Sparkar han (eller blir tvungen) sin tidigare vedersakare så är det tredje ministern och moderaten som åker med aktern för ut från regeringskansliet. Detta bevisar om inte annat den sällsynta olämpligheten Reinfeldt besitter som regeringsbildare och regeringschef då han inte kan klara att få ihop en ministerlista som inte är befläckad med avgiftsfuskare, skattesmitare, svartbetalande arbetsgivare, lönedumpare och nu även mutkolvar.


 

Reinfeldt har inte bara skämt ut sig själv och visat sin nästan operettartade klantighet utan också bevisat det vi alla vet att moderaterna är ett parti av just sådana personer som Bildt, Stegö-Chilo och Borelius. Det skämmer inte bara ut Reinfeldt men än mer skadar Sveriges anseende i omvärlden. Så frågan är hur länge kan vi ha en regeringen som på ett kvartal mer har liknat en avdelning av KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) eller ett wannabe-gäng till ett kriminellt motorcykelgäng.


Hur länge kan Sverige ha en mutbar utrikesminister och hur länge ska Sverige behöva ha en regeringschef som inte ens kan få ihop en ministerlista som håller ett kvartal?


 

Glöm inte

www.kulturochpolitik.se

http://ingemarsblogg.webblogg.se/fotoblogg


Den amerikanska tunneln

Den amerikanska tunneln

Inget ljus i den mörka tunnel som USA:s utrikespolitik har varit under president Bush.

FOTO Ingemar E L Göransson

USA:s stridsglade president Bush har i natt talat till nationen och meddelat att ännu fler trupper skall skickas till Irak. Med andra ord kriget trappas upp istället för att trappas ner. USA:s närvaro i Irak fortsätter och med det också ökar konfliktens intensitet och terroristerna och slaktarna på alla sidor i den irakiska konflikten ges ökat utrymme för sitt blodiga hantverk.


 

Bush verkar vara helt inställd på att fortsätta det redan förlorade kriget i Irak där hela 71 % av Irakierna vill att USA och dess allierade lämnar landet. Avrättningen av Saddam Hussein fick inte alls den avkylande effekt som USA-administrationen hade hoppats på utan det är väl frågan om det inte fick motsatt effekt.


 

USA körde fast i den vietnamesiska leran på för drygt 30 år sedan och nu sitter USA fast i den iranska öknen och får ta emot en allt skarpare kritik från omvärlden. USA:s utrikespolitik har under Bush förvandlats till en personlig vendetta  vilket är ett uppenbart hot mot världsfreden. USA är nu inblandat i ett antal konflikten runt om i världen allt under parollen att krossa terrorismen.

Hemmaopinionen är också mycket kritisk till presidentens politik. Krigströttheten blir allt starkare och är troligen större idag än vad den var under slutskedet av Vietnamkriget. De långt över 100.000 amerikanska soldaterna i Irak vill helst hem och där hemma delas uppfattningen - kriget måste ta slut. kritiken mot Bush att han inte har följt Baker-gruppens fösrlag kommer därför att öka i både kongress och senat.


 

Det har inneburit att USA nu för krig i Afghanistan, Irak och nu senast i Somalia där man jagar enskilda islamister med bombflyg. Det är väl kanske snarast så att USA:s nuvarande politik skapar fler terrorister än den avväpnare existerande. USA:s politik har blivet den största enskilda källan till ökad oro och instabilitet sett ur globalt perspektiv sedan kalla krigets dagar.Glöm inte

www.kulturochpolitik.se

http://ingemarsblogg.webblogg.se/fotoblogg


Ceasars hustru får ej misstänkas.....

Ceasars hustru får ej misstänkas, är ett berömt uttryck. Man skulle lika gärna säga att utrikesministern inte får ens misstänkas och bara misstanken om att en utrikesminister kan tänkas personligen tjäna på sitt utrikes fögderi är så problematiskt att det enbart är skäl för den misstänkte ministern att packa sin väska och gå för att inte skada landets intressen. Har sedan inte minister förstånd att själv förstå detta så bör hans chef, statsminister, ge honom sparken. I landets och landets regerings intresse.


 

Men gäller detta Carl Bildt denna klassarrogansens bålde riddare han likt svanen och vattnet det fäster inte och Bildt blir inte ens blöt av det allt ymnigare kritikregnet. I vart fall inte ännu.


 

Varför är det så viktigt att inte Ceasars hustru skall kunna misstänkas. Jo, om andra nationer kan misstänka att Carl Bildt har fått sina optioner för att gynna givaren på lämpligt sätt så kan det skada svensk utrikespolitik. Det är väl också självklart att optionerna är kopplade till en motsvarande för givaren, dvs., Vostok Nafta, gynnande arbete eller insats. Bildt satt ju i styrelsen och Vostok Nafta bedrev väl inte välgörande verksamhet?!


 

Egentligen finns det två skyldiga i den här obehagliga härvan. Carl Bildt som kan likt Ceasars hustru misstänkas och Fredrik Reinfeldt som tog in honom i regeringen som utrikesminister.  Carl Bildt förmår uppenbarligen inte att klara att hålla rågången mellan sina privata affärer och sitt åliggande till Vostok Nafta och uppdraget som utrikesminister. Inget av uppdragen är behäftat med en ”negativ” eller ”misstänkt” klang men tillsammans utgör de eld och vatten.


 

Fredrik Reinfeldt borde ha förstått detta och inte utnämnt Bildt till utrikesminister. Fredrik Reinfeldt har än en gång visat sitt bristande omdöme vid sina utnämningar av ministrar. Men tyvärr lät han den moderata klassarrogansen avgöra inte det sunda försnuftet. Resultat, ännu en belastande skandal kring Reinfeldts högerministär.


 

Kritiken växer nu och det är ingen överraskning om Bildt lämnar regeringen inom de närmaste dagrarna. Centern verkar ta bort sitt stöd, Peter Eriksson (mp) anmäler, (s) höjer rösten och åklagare funderar på eventuellt åtal för mutbrott och bestickning. Skimret omkring skandalregeringen Reinfeldt ökar dock hur det än går.


 
Glöm inte att besöka:
www.kulturochpolitik.se
http://ingemarsblogg.webblogg.se/fotoblogg


Sanningen om Wild `´n´ fresh

Sanningen om Wild `´n´ fresh

Aftonbladet den 5 januari 2007 (sid 6 i pappersupplagan)

Det var den här artikeln som var källan till min förra postning. Den läskunnige kan själv förstå att de krokodiltårar som olika nyliberaler har gråtit och fjantandet för salladsbarens ägare har varit ute i helt ogjort väder.

HRFs agerande och Transports blockad har varit helt berättigad borde detta klipp från AB bekräfta.

Glöm inte
www.kulturochpolitik.se
http://ingemarsblogg.webblogg.se/fotoblogg

Sanningen går alltid klädd i vackra kläder....

SAnningen går klädd i vackra kläder....

Foto Ingemar E L Göransson


Så nu kommer sanningen fram om nyliberalernas nya hjältar; arbetsgivarna bakom salladsbaren ”Wild`n´Fresh” i Göteborg. Enligt uppgifter i dagens Aftonbladet så har inte ägaren varken betalt sjuklön eller semesterlön för sin personal. Vidare har ägaren betalat under gällande kollektivavtal 95 kr istället för avtalets 99,50.


 

Kort sagt, ägarna har befunnits stå med byxorna ordentlig nerdragna och deras lögner om löner över kollektivavtalet visar sig vara lögn precis som HRF (Hotell och Restaurangfacket) helat tiden hävdat. Och eftersom inte kollektivavtal har saknats har heller inte personal haft de försäkringar som följer med kollektivavtalet.


 

Center-Federley och andra nyliberaler kanske ångar nu sitt stöd till ägarna av salladsbaren när sanningen kommer fram.


 

Fackets rätt till sympatiåtgärder har varit helt riktigt använda när arbetsgivaren som i det här fallet så uppenbarligen har skitit i de anställdas rättigheter.


 

A-kassans baneman Littorin vill nu gå in och ändra i LAS (Lagen om anställningsskydd) enligt andra tidningsuppgifter. Det är längden på provanställningar som han vill fördubbla till två år och det är försämringar i vikariers rättigheter där klåfingrigheten nu är framme.


 

Jag har förut varnat för att försöken att ge sig på LAS skulle komma från regeringen Reinfeldt då den uppenbarligen har en dold dagordning för målen med sin politik. Att man antingen har förtigit eller direkt ljugigt för svenska folket visar inte bara a-kassesörjan utan även efterrätten, LAS, som nu kommer.


 

Löntagarna och främst LO:s medlemmar gör rätt i att rusta för strid mot den regering som är det största hotet mot löntagarna sedan störstrejkens dagar för nästan 100 år sedan.


 

Till sist……

  

…………..se den storartade engelska thriller/deckarserien  ”Mördare ökänd” som äntligen har kommit på DVD.

  

…………..lyssnar just nu mycket på Elvis Costello & The Attractions ”The Lost John  Peel Sessions 1977 - 1980”. Ursprung okänt men det är en skam att de inte finns legalt utgivna – så bra är det.

  

Trevlig trettonhelg!Glöm inte

www.kulturochpolitik.se

http://ingemarsblogg.webblogg.se/fotoblogg

  

Folkpartiet allt tydligare främlingsfientliga

Folkpartiet allt tydligare främlingsfientliga

FOTO Ingemar E L Göransson


Det storsvenska har fått en ny röst i de två folkpartistiska malmö-politikerna Ewa Bertz och Allan Widman vill förbjuda alla språk att användas i Malmös skolor än det enda rätta; svenskan.


 

Man kan ju undra vilken svenska som gäller; malmö-skånskan, den lite förnämare från de mer välsituerade förorterna eller kanske t.o.m. Rinkebysvenska (eller Rosengårdssvenskan). En försynt fråga är hur går det med östgötskan, småländskan, jämtemål eller dala mål eller än värre kalixsvenskan.


 

De folkpartiska politikerna visar bara på att (fp) har under befälhavaren Leijonborg utvecklats till ett semi-rasistiskt storsvenskt högerparti där det icke-svenska enligt (fp)-terminologin är förgripligt och med det också människorna. Apartheidtankegångarna som skiljer de äkta svenskarna från övriga har uppenbarligen helt tagit över i (fp).


 

Språktester, förbjudna språk, snörräta led, bestraffningar, hårdare straff och elitistisk skolpolitik, är några av ingredienserna som förvandlar ett socialliberalt humanistiskt borgerligt parti till ett främlingsfientligt högerparti.

 

Vet hut - sju sorters hut!

 


Till sist………

  

………..besök http://tsutpen.blogspot.com en matig engelsk kulturblogg.

 


Glöm inte

www.kulturochpolitik.se

http://ingemarsblogg.webblogg.se/fotoblogg


LO hackat av högeranarkister ?

LO hackat av högeranarkister ? 
FOTO Ingemar E L Göransson

LO:s hemsida www.lo.se ligger nere efter en attack från hackare. Det hela kunde avfärdas om det inte vore för det budskap som hackarna hade lämnat och det faktum var en hackning mot en av Sveriges största och viktigaste intresseorganisationer. Hackarna har tagit sig genom existerande säkerhetssystem och har därmed visat att de klarar av att hacka sig in i stort sätt var de vill.


 

Det allvarligaste är dock förbindelsen mellan höger-anarkister (döma från efterlämnat budskap och det hatiska innehållet) och den konsekvens det skulle få om det var viktiga myndigheters webbsidor.


 

Det är bekymmersamt att hackare lyckas på detta sätt och lyckas lämna ett hatfullt budskap. Det visar att viktiga samhällsfunktioner kan slås ut lätt. det innebär också att steget mellan infantila påhitt lätt kan utvecklas till verktyg för terrorsim. Att det var LO som den här gången drabbades spelar väl mindre roll och skadan är minimal eftersom få använder sig av LO:s hemsida en nyårsdag. Men om det skett i ett känsligare läge, exempelvis i samband med en strejk eller arbetsmarknadskonflikt kan skadad bli väsentligt större.


 

Ur demokratiskt perspektiv framstår därför dessa hackare som en av demokratins banemän. Organisationer och myndigheter måste därför lära sig av det som skett och täppa igen de säkerhetshål som hackarna tog sig igenom. Likaså bör samhällets polisiära, dömande och straffande myndigheter göra sig yttersta för att få stopp sådan här brottslighet.


 

Steget mellan hackande och internetbrottslighet och internetterrorism är inte långt och det är ur det perspektivet nattens hackarangrepp skall ses.

 Till sist…….

  

……………Blir undertecknad alltmer imponerad och begeistrad i engelska Uncuts gratis-CD som följer med varje nytt nummer. Det senaste har en 13-spårs CD med ny psychedelia. – ”Come Ghosts And Sunburned Hands” 13 nya och unga grupper som bevisar att psych inte dog med Jefferson Airplane, Grateful Dead eller Quicksilver Messenger Service. Stundtals helt lysande!

 

Glöm inte

www.kulturochpolitik.se

http://ingemarsblogg.webblogg.se/fotoblogg 

  

RSS 2.0